Neurje 4. in 5. avgusta Litiji in okoliškim krajem prav tako kot mnogim drugim krajem po Sloveniji ni prizaneslo.
Občina Litija je pričela z zbiranjem vlog vseh tistih, ki ste utrpeli škodo na vaših zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda.
Zato vsi oškodovanci, ki ste zaradi posledic poplav 4. in 5. avgusta utrpeli škodo, le-to prijavite na telefonsko številko 𝟎𝟏 𝟖𝟗𝟔𝟑 𝟒𝟐𝟎 ali na e-naslov 𝐨𝐛𝐜𝐢𝐧𝐚.𝐥𝐢𝐭𝐢𝐣𝐚@𝐥𝐢𝐭𝐢𝐣𝐚.𝐬𝐢
Vse prijavljene oškodovance bo obiskala popisna komisija, ki bo izvedla popis in oceno škode na stavbah. Oškodovanci seveda lahko pričnete z odstranjevanjem posledic poplav in sanacijo povzročene škode še pred obiskom popisne komisije, vendar povzročeno škodo fotografirajte v dokaz. O tem, kdo je upravičen do povračila škode in v kakšni višini, odloča izključno država oziroma pristojno ministrstvo.
Škoda, ki je nastala kot posledica poplav, se bo pričela popisovati že v ponedeljek, 21.8.2023 in se bo popisovala do 10.9.2023.
Več si lahko preberete na spletni strani Občine Litija https://www.litija.si/objava/806539