Čisto ob koncu predvolilne kampanje pa vam ponujam v branje nekaj minut z Borisom Doblekarjem, sicer poslancem skupine SDS v Državnem zboru in tudi kandidatom na nedeljskih volitvah.

 

1. Boris Doblekar je občanom Litije in Šmartnega prepoznaven obraz. Morda pa vas le še ne poznajo vsi. Kako bi sami sebe na kratko predstavili?

“Lahko rečem, da ko sem med ljudmi, skoraj ne naletim na nikogar, ki me ne bi poznal. In to mi je v veliko čast. Vendar do tako visoke prepoznavnosti ne prideš čez noč. Ravno zato me ne čudi, ko se ljudje pogovarjajo in se sprašujejo kdo so kandidati na državnozborskih volitvah, ker jih ne poznajo, niti jih še niso videli. Jaz osebno sem že dolga leta zelo dejaven v društvenih dejavnostih. Tudi, da sem postal občinski svetnik ni bilo samoumevno. Treba je bilo med ljudi in imeti odprte oči ušesa in srce, kar je bistveno. Sicer sem bolj skromne sorte človeka, ker sem rasel gor na kmetiji v nekoč skupni občini Litija, danes je to občina Šmartno pri Litiji. Šolanje in delo sem opravljal in imam v Ljubljani. Železnica mi je dajala kruh do izvolitve za poslanca. Rad delam na kmetiji, pomagam kjer le lahko. Če je ostane kaj časa si ga vzamem zase, za kolo, tek, smuči, plavanje, hojo in vožnjo z motorjem. Pred vsem pa sem rad med ljudmi in na terenu, ker le tako lahko kvalitetno opravljaš delo, ki ti ga zaupajo ljudje. Sem kot rečeno poslanec, občinski svetnik, predsednik Mestne skupnosti Litija, predsednik zelo uspešnega litijskega kegljaškega kluba in član več različnih društev.”

2. Preden ste kandidirali za Državni zbor ste bili podžupan občine Litija. Sedaj že drugič kandidirate za poslanca. Zakaj?

“Bil sem občinski svetnik in podžupan občine, drži. Po toliko izkušnjah s prejšnjimi volitvami, ko sem vodil volilne kampanje kandidatov Slovenske demokratske stranke in na občini ter Mestni skupnosti, so me evidentirali za poslanskega kandidata in sem bil izjemno počaščen in vesel, da sem bil tudi izbran za kandidata. Potem so mi na volitvah 2018 ljudje namenili največjo podporo od vseh kandidatov za poslanca v našem volilnem okraju Litije in Šmartnega. Po kot pravijo ljudje uspešno zaključenem mandatu sem  bil spet evidentiran in ponovno potrjen, kar v politični stranki, ki ji pripadam že od devetdesetih letih prejšnjega stoletja ni samoumevno. Kajti pokazati moraš veliko dobrega uspešnega minulega dela in pridobiti naklonjenost ljudi zaradi svojega dela, sicer soglasja za kandidaturo ne dobiš. Zato sem se cel mandat zelo trudil in trdo delal ter se odzival ljudem, podjetništvu, društvom, občinam in drugim in v meni so prepoznali kot pravijo doslej najbolj pridnega poslanca v našem volilnem okraju, katerega delo se vidi in občuti in na to sem zelo ponosen.”

3. Katera področja ste v zadnjih 4 letih najbolj goreče zastopali? Niste namreč človek, ki bi pasivno sedel in čakal konec razprave…

“Še zdaleč ne sedim in čakam, da je konec sej. Sem aktivno vključen v razprave. Redno prisoten na vseh sejah in glasovanjih in poslanec z nadpovprečnim številom razprav, kjer nikoli ne pozabim omeniti naših krajev in ljudi, moje Litije, Šmartnega, Srca Slovenije in Zasavja. Moja področja so lahko rečem vsa. Vse me zanima in če le utegnem sem povsod zraven. Sicer pa so moja področja infrastruktura, okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana, sem tudi član odbora za zadeve evropske unije, ki pokriva tudi črpanje evropskih sredstev. Sem pa tudi podpredsednik komisije za Poslovnik Državnega zbora, ki je ena najbolj pomembnih komisij, ki sprejema odločitve, ki se tičejo samega dela in reda v Državnem zboru.”

4. S čim bi torej v nadaljnjem mandatu nadaljevali? Tako na državni kot na lokalni ravni?

“V kolikor mi bodo ljudje spet namenili tako veliko podporo in bom izvoljen, bom vsekakor nadaljeval svoje dosedanje delo na način kot sem ga doslej in ga še nadgradil, kajti pridobil sem si veliko izkušenj. Pred vsem imam vseskozi slike in besede ljudi s terena in zavedanje, da si na odgovorni funkciji izključno zaradi ljudi, ki so ti namenili podporo in zaupanje in ne zato, da se boš nosil pokonci in napihoval. Jaz sem še vedno isti kot sem bil in ljudje to cenijo. In prav vesel sem, da me kdo zaradi tako visokega položaja ne poveličuje, kar kot vidim nekaterim zelo godi. Skratka, ne bom popuščal pri zadevah, ki so se začele intenzivno odvijat po toliko letih na mrtvi točki. Ne bom vseh našteval, ker jih je res ogromno. Naj izpostavim le par ključnih.

Sanacija odlagališča Rakovnik, gradnje vrtcev in šol v Litiji in Šmartnem, obnove še preostalih podružničnih šol, ki niso bile, graditev vodovodov, izgradnja centralne čistilne naprave v Kresnicah, sanacije plazov, protipoplavna varnost, modernizacija železniške postaje vključno z novim tirom in obnovljenim ter povečanim parkiriščem, izven nivojska križanja čez železniško progo v Kresnicah, Jevnici in Kresniškem Vrhu, modernizacija celotne državne ceste G2-108, vključno z bližnjo izgradnjo obvoznice Hotič in Gabrovka in Litija, modernizacija državnih cest z čez Vače, Zavrstnik in Cerovico, izgradnja prizidka Nujne medicinske pomoči in vzpostavitev ravnokar pridobljenega soglasja s strani države za sodobno novo urgentno postajo, dodatni zobozdravstveni program,  izgradnja zaščitno reševalnega centra v Litiji, čim hitreje zaključiti gradnjo optičnega internetnega omrežja. Vesel sem, da smo tudi s pobudami poslancev iz nemestnih občin tako zelo dvignili povprečnine občinam, da se lahko več denarja nameni za ceste, vodovode, šport, kulturo, prometno varnost. Zelo se zavzemam za čim bolj enakomeren razvoj po Sloveniji, pred vsem podeželja in, da manjše družinske ter hribovske kmetije pridobivajo vedno bolj na veljavi. Vlagati moramo v mlade in še naprej vzpostavljati pogoje, da bo dela še več, da bo čim več dobro plačanih delovnih mest, da se znižujejo davki in da bo čim boljša gospodarska rast in blaginja ljudi, kar pa prinaša vel denarja v proračun. Skratka tega je še mnogo več in koristno je, če ima občina poslanca, ki mora čim bolj pomagati občinam, da se razvijajo, da se izvajajo in sofinancirajo projekti, da je ljudem bolje, da je življenje bolj kvalitetno in polno. Nikakor pa ne pozabljam na naravo in okolje in se na različne načine trudim da pred vsem s treznimi in racionalnimi odločitvami iščemo sožitje in sinergijo med življenjem in naravo. Vsekakor pa se trudim, da zakonodajo prilagajamo času, potrebam ljudi, podjetjem in razvoju ter napredku na vseh področjih.”

5. Kar delate, delate s srcem in neustavljivo energijo. Od kod jo črpate, saj delo poslanca najbrž ni enostavno? Delovne obveznosti se lahko zavlečejo tudi pozno v noč…

“Večkrat se vprašam od toliko energije. Tudi marsikdo mi reče, da ko ne zmore več, se spomni name in si reče, če zmoreš ti, bom pa tudi jaz in se povrne moč za delo. Takih izjav sem zelo vesel. Delo poslanca mora biti praktično 24 ur na dan, sedem dni v tednu in 365 dni v letu. Res se potrudim, da sem aktiven kolikor le zmorem in pogosto odgovarjam ljudem, ki se obrnejo name tudi ponoči, ker čez dan enostavno zmanjka časa. Pravijo tudi, če imam dvojnika, ker če se le da nikjer ne manjkam. Pred vsem pa so na prvem mestu prošnje za pomoč občin in ljudi, ki naletijo na ovire na različnih področjih.”

 

7. Kadar si le uspete vzeti kakšno urico časa samo zase, kaj vas najbolj sprosti?

“Redke so te urice, pa vendar si vzamem čas za delo na domači kmetiji, v gozdu, za tek, pred vsem moj medobčinski, po katerem sem poznan, kajti res mi je lepo odteči po poteh in stezah med obema občinama, Litijo in Šmartnim. Rad tudi plavam in kolesarim ter grem v hribe. Sprostitev mi je tudi delo po različnih društvih in da pomagam vsem, ki me prosijo za pomoč, pa ne zgolj z donacijami pomoči potrebnim društvom in vsem, ki so bili deležni kakšne nesreče ali povzročene škode, ampak da grem pomagat tudi z rokami, to mi je v veliko veselje in zadovoljstvo. In to me najbolj sprosti in napolni z novo prepotrebno energijo. Zelo rad pa tudi vihtim mikrofone na različnih prireditvah in tekmovanjih. V največji ponos mi je, da lahko napovedujem velike športne dogodke, kot je šmarski rokomet v prvi slovenski ligi, ali pa litijski ženski rokomet in futsal, ki sta tudi v prvih državnih ligah. Sprostitev mi je tudi skrb za litijski kegljaški klub in delitev veselja naših odličnih kegljačev. Seveda pa se iskreno veselim vseh vrhunskih rezultatov naših športnikov. Ko pa je včasih res vsega preveč, pa so mi v veliko olajšanje prijatelji in obisk prireditev ali maše, kjer lahko tisto urico bolj ko ne v miru počivam in uživam. Pa še tam me pogosto prime, da prenašam v živo, da z menoj uživajo tudi tisti, ki ne morejo biti poleg. Posebej so tega veseli vsi bolni, starejši in bolj oddaljeni ter seveda vsi, ki sedijo doma in jim dogodek prinesem praktično v naročje.”

8. Za konec – kako bi nagovorili volivce, da ste prav vi prava oseba, kateri naj zaupajo svoj glas?

Ker spoštujem vse, ki kandidirajo in jim želim vse dobro, bi težko rekel, da sem le jaz tista prava oseba. Vsak ima svoje prepričanje in svoje poglede. Meni mnogi pravijo, da med kandidati nimam konkurence. Vendar pravim, da je prav vsaka ali vsak konkurenca. In vsak volivec naj se odloči po svoje. Edino kar bi morda izpostavil je to, da mnoge kandidate vidiš ali celo spoznaš mesec dni pred volitvami. Sem mnenja, da bi se moral vsak že pred tem mnogo bolj gibati med ljudmi in na terenu in da ima vizijo ter program s katerim bo delal za ljudi, ki jih nagovarja v dneh pred samimi volitvami. Jaz s tem nimam težav. Morda je to prednost. Sicer pa naj me ljudje ocenijo po dosedanjem delu, ki ga lahko spremljajo na televizijskih ekranih z Državnega zbora, s tiskanih in radijskih medijev ter socialnih omrežji. To je bil moj prvi mandat. Začetki so bili težki, vendar sem hitro dojemal stvari in z delom ter pripadnostjo krajem mojim volivcem upam da opravičil njihovo zaupanje. Včasih kdo pravi, da se preveč pohvalim s kakšno stvarjo pri kateri sem aktivno sodeloval, mi pa mnogi, kar večina pravi, da bi se moral še bolj pohvaliti, kolikor pač vidijo, da sem priden in da sem pri toliko stvareh zraven kot pobudnik ali tisti bolj siten, da se stvari premikajo in konec koncev tudi eden tistih, ki pritisne tipko za ali proti, tako na občini kot za najbolj pomembne odločitve v državi. Vem, da nisem idealen, da se lahko včasih tudi kaj zmotim, ali storim narobe, vendar poskušam vse opraviti, se opravičiti in iskati kompromise ter ravnotežje tako med komuniciranjem z ljudmi, kot tudi objavami za javnost. V kolikor mi bodo zaupali svoj cenjen glas, bom s pridobljenimi izkušnjami in velikim spoštovanjem do podeljenega zaupanja naredil vse, da opravičim zaupanje volivcev še v enem mandatu. In ker šteje vsak prav vsak glas in je prav od vsakega človeka vreden enako, je prav, da se tudi za vsak glas enako boriš in za njega potem, ko si izvoljen tudi delaš. Že v naprej najlepša hvala za zaupanje vsakemu posebej in vsem skupaj.”

Še hitra igrica izbire – če vas nekdo vpraša, kateri odgovor vas bolje opiše:
~ Ste “jutranja ptica” ali bolj “nočna ptica”?

  “Sem jutranja in nočna ptica” .

~ Ste raje sam ali raje v družbi?

  “Raje sem v družbi, čeprav sem rad tudi sam”.

~ Slovenija ali tujina?

“Slovenija”.

~ Morje ali hribi?

“Težka… pa naj bo morje”.

~ So vam bolj pri srcu kulturne prireditve ali

   športni dogodki?

“Vedno povsod, pa vseeno športni dogodki”.

~ Imate raje poezijo ali romane?

“Poezijo”.

~ Prisluhnete raje klasični ali narodnozabavni glasbi?

Obema – klasični za sprostitev, narodnozabavni pa za dušo.

 

Hvala za odgovore in veliko uspehov še naprej!

 

Fotografije: osebni arhiv