Epidemija je pri marsikomu povzročila finančno stisko, stiska socialno ogroženih se je nedvomno še povečala. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili številne ukrepe, s katerimi bi omilili posledice pandemije v različnih skupinah prebivalstva. Eden od teh ukrepov je tudi enkratni solidarnostni dodatek za vse prejemnike denarne socialne pomoči oziroma za vse prejemnike varstvenega dodatka.

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov bo izvedeno v ponedeljek, 18. maja 2020.