Današnji dan praznujejo slovenske splošne knjižnice. 

Knjižnično dejavnost v Sloveniji opravlja 58 splošnih knjižnic v več kot tisoč krajih po Slovenji. Vse splošne knjižnice v Sloveniji skupno razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, na leto pa jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Statistični podatki kažejo, da je četrtina vsega prebivalstva Slovenije včlanjena v katero od splošnih knjižnic, na različne načine (poleg izposoje gradiva tudi z obiskom prireditev, iskanjem informacij ali zgolj kot mesto druženja) pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev Slovenije.

Slovenske splošne knjižnice ter njihovi zaposleni si prizadevajo posodobiti poslovni model in krepiti delovanje mreže knjižnic, razvijati nove storitve za svoje obiskovalce, predvsem pa utrditi vlogo knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

20. november je po navadi dan, ko knjižnice na stežaj odprejo svoja vrata obiskovalcem. Letos zaradi izrednih razmer to ni mogoče, zato bo letošnji dan slovenskih splošnih knjižnic potekal na spletu.

Knjižnice so pravo mesto za vse, željne novih spoznanj, odkrivanj in novih znanj. So prostor, kjer se rojevajo vedno nova vprašanja in prostor, ki ponuja nove in nove odgovore. Dovolite si vstopiti v svet prijaznosti, v svet besed in svet informacij. Vse to in še več vam nudijo vaše knjižnice.