Pred 27 leti je v Sloveniji potekal plebiscit, na katerem so se Slovenci skoraj soglasno odločili, da želijo živeti v samostojni državi Sloveniji. Ker pa so bili rezultati plebiscita razglašeni tri dni pozneje, 26. decembra obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je dela prost dan.

foto: Tone Stojko

Treba se je zavedati, da plebiscit predstavlja pravni temelj samostojne in neodvisne države. Zagotovo pa so med Slovenci dobro znane znamenite Pučnikove besede, ki so bile izrečene po plebiscitu: “Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo.”

Zaradi vedno večjega zaostrovanja nasprotij v nekdanji Socialistični in federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je Demokratična opozicija Slovenije (Demos), ki je zmagala na volitvah leta 1990, zavzela za odpravo socialistične zakonodaje in za vzpostavitev demokratičnega sistema.

Prizadevanje Pučnika ključno za izvedbo plebiscita

Na tajnem vikendu v Poljčah, novembra 1990, so se predstavniki Demosa zavzeli za plebiscit. Jože Pučnik, predsednik Demosa, je skupaj s sodelavci ustavne komisije, Tinetom Hribarjem, Tonetom Jerovškom in Petrom Jambrekom, prepričal Demosov poslanski klub, da potrdi predlog za izvedbo plebiscita.

Čeprav je bilo mogoče med delom slovenske politike zaznati nasprotovanje in pomisleke glede izvedbe plebiscita, je Skupščina 6. decembra 1990 sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (204 za, 4 vzdržani in nihče proti), s katerim so na podlagi 3. člena določili, da bo Republika Slovenija postala samostojna in neodvisna država, če se bo zanjo izrekla večina vseh volilnih upravičencev. Takratna opozicija se je zavzemala za to, da bi se plebiscit izvedel enkrat spomladi 1991, a je vendarle popustila predlogu Demosa, ki je predlagal, da bi se plebiscit izvedel 23. decembra 1990.

Poleg Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti je bil sprejet tudi Razglas državljanom Republike Slovenije, s katerim je Skupščina RS slovenske volivce pozvala k udeležbi na plebiscitu, s pomočjo le-tega pa so tudi pojasnili pomen plebiscita za Slovenijo in njene državljane.

Kar 95 odstotkov vseh udeleženih volivcev se je odločilo ZA

Na referendumu se se volilni upravičenci odločali za odgovor na vprašanje: “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?” Nedeljskega plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotkov volilnih upravičencev, med katerimi se je za neodvisno in samostojno državo Slovenijo opredelilo nekaj več kot 88 odstotkov volivcev oziroma 95 odstotkov vseh tistih, ki so se plebiscita udeležili. Rezultat, ki je med Slovenci sprožil val navdušenja, je bil razglašen tri dni pozneje na seji Skupščine Republike Slovenije.

Slovenska skupščina je šest mesecev kasneje, 25. junija 1991, v skladu z odločitvijo plebiscita sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.

Voščilo uredništva

Iz uredništva Naše Zasavje vam želimo ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti. Bodimo ponosni na svojo domovino in izobesimo slovenske zastave.