Če ste med tistimi 32.015 samozaposlenimi, kmeti, družbeniki ali verskimi uslužbenci, ki so do 18. 4. 2020 preko eDavkov vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morete opravljati svoje dejavnosti oziroma jo lahko opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu, ste danes prejeli nakazilo v višini 350 €.

Finančna uprava je danes v skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18. 4. 2020 vložili izjavo, izvedla nakazilo v skupnem znesku 11.205.250 evrov.

Znesek mesečnega temeljnega dohodka za marec 2020 znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.

Tisti, ki ste zamudili rok 18. aprila, imate še možnost vložiti izjavo preko eDavkov. Če to storite do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, boste nakazilo Finančna uprava Republike Slovenije prejeli do 10. maja 2020. Upravičenci, ki boste vložili izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, pa bo Finančna uprava Republike Slovenije nakazala sredstva 10. junija 2020.