Zlata pentlja simbolizira ozaveščanje, hitrejše diagnosticiranje ter manjše število smrti, invalidnosti in posledic zdravljenja raka.

Rak je dandanes eden najpogostejših vzrokov smrti. Vsako leto po svetu za rakom na novo zboli 17 milijonov ljudi, 10 milijonov ljudi za rakom umre.

Po podatkih Registra raka v Sloveniji za rakom letno zboli 15.000 ljudi (po podatkih več moških kot žensk). Med moško populacijo je rak trenutno najpogostejši vzrok smrti, pri ženskah je rak na drugem mestu; za rakom umre približno 3.500 moških in 3.000 žensk.

Med nami živi že več kot 110.000 oseb, ki so kadar koli zbolele zaradi ene od rakavih bolezni. Najpogostejše oblike raka pri nas so rak kože, rak prostate, rak pljuč, rak na dojkah ter rak debelega črevesa in danke – le-te so leta 2018 predstavljale 61 % vseh ugotovljenih rakov. Ti oblike raka so povezane z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač.

Več kot tretjino primerov raka je mogoče preprečiti, drugo tretjino pa lahko pozdravimo, če je le odkrijemo dovolj zgodaj in ga pravilno zdravimo. Z izvajanjem strategij za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka lahko torej vsako leto rešimo veliko življenj. 

Decembra je bil sprejet nov državni program obvladovanja raka za obdobje med leti 2022 in 2026. S tem programom naj bi se vsem državljanom zagotovila enakost v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev na področju raka na vseh ravneh zdravstvenega sistema.

Ob svetovnem dnevu boja proti raku je minister za zdravje Janez Poklukar povedal, da je rak epidemija sodobnega časa in da je žal epidemija covid-19 kljub trudu, da bi onkologija delovala čim bolj neokrnjeno, zagotovo pustila svoje posledice. In prav zato je pomembno, da imamo strateške državne usmeritve za obvladovanje rakavih obolenj.