Ob predlogu protikoronskega paketa 7, da bi bili starši novorojenih otrok upravičeni do enkratne izredne pomoči ob rojstvu otroka v višini 500 EUR so se sprožile burne debate. Mnogo novopečenih staršev se je namreč spraševalo, zakaj do izredne pomoči ne bi bile upravičene tudi tiste mamice, ki so rodile letos v času trajajoče epidemije covid. 

Državni zbor bo že sedmi protikoronski zakon, ki ob dodatni pomoči gospodarstvu vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najranljivejšim skupinam prebivalstva, potrjeval v torek, 29. decembra. Izredna pomoč ob rojstvu otroka, ki ga je vlada vključila v predlog zakona,  je predvidena za vse otroke, rojene še leto dni po koncu epidemije.

Zasavski poslanec Boris Doblekar je prisluhnil predlogom mladih staršev in premierju posredoval predlog, da bi bili do izredne pomoči upravičeni tudi tisti, ki so starši postali letos, v času izrednih razmer, ki so  po porodnišnicah veljale že od pomladi.

Po zadnjih informacijah bodo v skladu s PKP7 izredno pomoč prejeli tudi starši otrok, ki so bili rojeni v času razglasitve epidemije v letu 2020, torej od marca dalje, pojasnjuje premier Janez Janša. 

Mnoge družine imajo po mnenju Vlade v času epidemije nižje dohodke zaradi čakanja na delo ali izgube zaposlitve, predlog pa sovpada tudi v luči ukrepov družinske politike za spodbujanje rojstev.

Zaenkrat velja, da bo upravičenec dodatka eden od staršev otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega od dne uveljavitve sedmega protikoronskega zakona in še do enega leta po koncu epidemije. Po predlogu se bo sredstva za izplačilo izredne pomoči ob rojstvu otroka zagotovilo iz državnega proračuna, od izplačanega zneska pa se načeloma ne bo plačala dohodnina.