Medicinska raba konoplje

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je včeraj objavil prvo poročilo o medicinski rabi konoplje. Kot so ugotovili, številne članice EU danes dovoljujejo tovrstno rabo konoplje ali o tem razmišljajo. A pristopi držav so pri tem zelo različni, tako glede dovoljenih proizvodov kot regulacije njihove rabe.

S poročilom želijo pri evropskem centru predvsem predstaviti trenutne prakse pri uporabi te snovi v medicinske namene in razjasniti nekatera s tem povezana kompleksna vprašanja, s čimer želijo nuditi podporo znanosti, politiki in praksi. Kot so pri tem izpostavili, se besedna zveza medicinska raba kanabisa in kanabinoidov lahko nanaša na vrsto različnih proizvodov in pripravkov, ki lahko vsebujejo različne sestavine in se tudi različno aplicirajo. Poročilo tako ugotavlja, da so potrebne nadaljnje raziskave in klinične študije, s katerimi bi zapolnili “pomembne vrzeli”.

Našteva tudi vprašanja, o kateri bi lahko pri odločanju o tem, ali naj se dovoli uporaba kanabisa oz. kanabinoidov v medicinske namene, razmislile vlade. Gre za vrsto proizvodov, bolezni, pri katerih bi se uporabljale, in obliko zdravstvenega ali regulatornega nadzora nad njihovo rabi pri bolnikih.

Direktor evropskega centra Alexis Goosdeel je ob tem izpostavil, da je namen poročila predvsem priskrbeti objektiven pogled na prakse, izkušnje in dokaze na tem izjemno hitro razvijajočem se področju. Poročilo pa po njegovih besedah izpostavlja tudi potrebo po razvoju skupnega jezika na tem področju.

Iz poročila, ki je v celoti na voljo na spletu, je razvidno, kakšni proizvodi in pripravki so na voljo po članicah EU, tudi v Sloveniji, kjer so za zdravljenje dovoljeni medicinski proizvodi s sinteznimi kanabinoidi oz. aktivnimi sestavinami dronabinol, nabilon in nabiksimol.