AJPES OBVEŠČA

Približuje se rok za predložitev letnih poročil za leto 2016 – 31. 3. 2017

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo predložiti letna poročila za leto 2016 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2017. Prostovoljske organizacije predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.

Poslovni subjekti morajo predložiti letna poročila za državno statistiko in za namen zagotovitve javnosti, pri čemer lahko  pri predložitvi letnih poročil za državno statistiko uveljavljajo poenostavitve tako, da skupaj s poenotenimi obrazci predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti oziroma za javno objavo. Poslovni subjekti, ki poenostavitve ne morejo ali ne želijo uporabiti, za zagotovitev javnosti predložijo letno poročilo v neenotni obliki (v datoteki PDF).

 Pomembno:

Pri izdelavi in predložitvi letnih poročil za leto 2016 morajo poslovni subjekti upoštevati spremembe v skladu z novelo ZGD-1I in novimi SRS 2016 ter novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

 Poslovni subjekti lahko letna poročila predložijo izključno prek spletnega portala AJPES. Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se morajo predhodno brezplačno registrirati in vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev. Podatke prek spletne aplikacije lahko predloži tudi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta (brez priprave pooblastila), če ima kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika.

Podrobnejše informacije o predložitvi letnih poročil so na voljo v AJPES Izpostavi Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, Trbovlje, telefon 03 562 5800, [email protected] ali na spletni strani Oddajam -> Letna in druga poročila

 N.Z.