AJPES je 10. aprila 2017 javno objavil 2.951 letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 79 letnih poročil političnih strank in 1.374 poročil o prostovoljstvu. V primerjavi z letom 2015 se je povečalo število javno objavljenih poročil o prostovoljstvu za 32 %, saj se v vpisnik poleg prostovoljskih organizacij vpisujejo tudi organizacije s prostovoljskim programom. Naslednja, najobsežnejša, javna objava, v kateri bo javno objavljena tudi večina letnih poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in  društev, bo po koledarskem načrtu 3. maja 2017.

AJPES na svoji spletni strani  javno objavlja letna in zaključna poročila, poročila o prostovoljstvu ter poročila o volilnih in referendumskih kampanjah.  Za vstop v spletno aplikacijo javne objave letnih poročil (JOLP: https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Javna_objava ) je potrebna predhodna brezplačna registracija, razen za javno objavo poročil o prostovoljstvu in poročil o volilnih in referendumskih kampanjah, vpogled v podatke je brezplačen.