Foto: Arhiv Službe za odnose z javnostmi SDS

Znova je v javnost prišla novica o nasilju v enem od domov za starejše občane: Na stanje, ki ni dopustno, so se odzvali v poslanski skupini SDS, ki so sklicali izredno sejo DZ na temo stanja v domovih za starejše.

Na novinarski konferenci je  poslanka Alenka Helbl spregovorila o tem, da je poslanska skupina SDS že pred pol leta vložila zahtevo o reševanju problematike, vendar obe seji, ki sta bili sklicani na to temo, nista bili uspešni oz. so bili predlogi SDS zavrnjeni in vladna koalicija tega problema do sedaj ni ustrezno naslovila. “Vlada v dveh letih za naše najstarejše oz. za naše najšibkejše ni naredila še ničesar”, je bila na začetku kritična Alenka Helbl.

V nadaljevanju je Helblova izpostavila težave, ki jih ni mogoče spregledati – v domovih za starejše ni prostih mest, vodstva domov za starejše se srečujejo s tem, da ne morejo zaposliti prepotrebnih kadrov.  V zahtevi je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vse te težave sklenila v pet področij: dolge čakalne vrste za pridobitev mesta v domovih za starejše, finančno stanje domov za starejše občane, kadrovska problematika, ureditev normativov za zdravstvene storitve, digitalizacija in sistemizacija pri pripravi novih profilov poklicev, ki bi jih zaposlovali v domovih.

Poslanka Alenka Helbl je izpostavila tudi priporočila, s katerimi Poslanska skupina SDS vlado poziva, da to stanje uredi do 1. marca 2024: “poenotijo naj se kadrovski normativi za zdravstvene delavce tako v domovih za starejše občane kot v bolnišnicah, izboljša naj se kadrovska problematika v domovih, uredi naj se finančno stanje domov, zagotovi naj se dodatna finančna sredstva za namen digitalizacije. Vlada naj tistim domovom, ki zaradi razlogov, na katere niso imeli vpliva, torej dvig cen energentov, storitev, materiala in ustvarjajo negativni poslovni rezultat, zagotovi finančna sredstva ter s tem prepreči večji dvig oskrbnin v domovih.”

Bo Vlada tokrat le prisluhnila in ukrepala? Nečemu namreč nihče ne uide – pa naj bo v koaliciji ali opoziciji – vsi se enkrat postaramo…