Trboveljski gasilci so proti ukinitvi poklicne gasilske enote, ki jo je trboveljska županja Jasna Gabrič napovedala za 1. januar 2020. Gabričeva je v nedavni novinarski konferenci  dejala, da se gasilstvo v Trbovljah ne ukinja, predvidena je le njegova reorganizacija. Po besedah predsednika sindikata Gasilskega zavoda Trbovlje Andreja Sajovica, pa namerava Gabričeva ukiniti poklicno gasilsko enoto, ki je bila ustanovljena leta 1994, in ustanoviti prostovoljno gasilsko enoto s poklicnim jedrom, v kateri bi zaposlili 10 poklicnih gasilcev.

Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je dejal, da bi po načrtu županje prostovoljna gasilska enota delovala v dveh izmenah, in sicer od 6. do 22. ure. V nočnem času in ob vikendih ter praznikih bi bili dežurni prostovoljni gasilci, medtem ko bi bili poklicni gasilci v pripravljenosti na domu. To bi po njegovih besedah pomenilo poseg v prosti čas in družinsko življenje poklicnih gasilcev. Trenutno poklicni gasilci delajo 24 ur vsak dan v tednu, ponoči pa je ob poklicnem gasilcu dežuren tudi prostovoljni gasilec.

Pred dvema tednoma so poklicni gasilci Gabričevi poslali dopis, v katerem so zapisali, da so proti nižji kakovosti požarne varnosti v občini. Pričakujejo, da bo župana dojela, da so njene poteze škodljive in da bo od njih odstopila. Predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek meni, da je napad Gabričeve na trboveljske poklicne gasilce tudi napad na vse poklicne gasilce v Sloveniji. Če bo prišlo do ukinitve trboveljske poklicne gasilske enote, potem bo po Ogrizkovih besedah prenehala veljati koncesija za tehnično reševanje v prometnih nesrečah, ki jo enota ima za celotno Zasavje. Zato bo treba iskati nove poti za pridobitev nove koncesije, kar bo pa nekaj stalo, je dejal.

Po navedbah Gabričeve se poklicno gasilstvo v Trbovljah ne ukinja, predvidena je reorganizacija, s katero bodo ob enakem finančnem vložku 618.000 evrov letno, omogočili večjo vključenost prostovoljnih gasilcev in poskrbeli za njihovo osnovno zaščito ter s tem zvišali varnost vseh, saj bo ob nesrečah in nepredvidenih dogodkih tako na voljo več usposobljenih gasilcev, kot jih je ta trenutek. “Prostovoljno gasilsko enoto s poklicnim jedrom, kakršna bi bila tudi naša po reorganizaciji, imajo mesta in mestne občine, ki so po številu prebivalcev in površini bistveno večje od naše, takšne vrste organiziranost pa se je pri njih izkazala za bistveno bolj primerno. Ob enakem znesku, ki ga letno namenimo gasilstvu, bomo usposobili in opremili več gasilcev, poleg tega pa bomo lahko neprimerno več denarja vlagali v izobraževanje gasilcev, novejši vozni park in gasilske domove,” je še dodala.