Kot državljani EU imate pravico in priložnost sodelovati pri projektu zbiranja podpisov evropske državljanske pobude z naslovom »Minority SafePack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi«. S to pobudo, za katero je potrebno zbrati milijon podpisov se bo bolj zaščitilo avtohtone narodne manjšine.

Namen pobude je zaščita avtohtonih narodnih manjšin v Evropi, kamor so vključene tudi slovenske manjšine v tujini ter italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji.

Poglavitni cilj pobude je sprejem niza pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo avtohtonim narodnim in jezikovnim manjšinam v EU. Ti bi namreč morali vključevati politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin.

Več informacij o sami pobudi lahko najdete na spletni strani FUEN ali na spletni strani evropske državljanske pobude: MINORITY SAFEPACK.

Svoj podpis lahko elektronsko oddate na povezavi: EUROPA

Zbiranje podpisov poteka do 3. aprila 2018. Pobudo lahko podpišejo vsi državljani EU, ki imajo volilno pravico. Po predpisih o evropskih državljanskih pobudah je potrebno v Sloveniji zbrati  6000 podpisov.

»Spoštovane in spoštovani, ki spremljate in berete portal Naše Zasavje, menimo, da je prav, da objavimo tudi kaj zanimivega iz Evrope, prav pa je tudi, da pomagamo, če le lahko. Podpora pobudi s podpisom vam bo vzela zelo malo časa, dejanje pa bo plemenito z veliko težo.«

Uredništvo Naše Zasavje