Količina nevarnih odpadkov se povečuje

Po vsej Evropi in širše se je pretekli vikend začel evropski teden zmanjševanja odpadkov. Ena najbolj prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju, ki bo trajala do 25. novembra, letos v ospredje postavlja nevarne odpadke, ki jih v Sloveniji proizvedemo kar 4800 ton letno. Nevarni odpadki so odpadki v katerih je koncentracija nevarnih snovi visoka, kar lahko občutimo predvsem ob nepravilni uporabi. Bistveno je, da nastanek nevarnih odpadkov predvsem preprečujemo, šele potem pride na vrsto pravilno rokovanje z njimi.

V EU vsako leto proizvedemo več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. Več kot 600 milijonov ton odpadkov bi lahko reciklirali ali ponovno uporabili, pa jih ne. Tako vsako leto med odpadki pristane več kot tretjina virov, kar pomeni, da izgubljamo veliko količino dragocenih virov in proizvajamo veliko preveč odpadkov, so pred začetkom evropskega tedna zmanjševanja odpadkov poudarili v Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS.

Letos so še posebej v ospredju nevarni odpadki. “V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja nevarnih odpadkov sicer na dobri poti, saj smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali njihovo nastajanje za kar 18 odstotkov. Kljub temu pa je količina nevarnih odpadkov, ki nastane v slovenskih gospodinjstvih, prevelika, saj vsako leto proizvedemo 4800 ton nevarnih odpadkov,” so sporočili.

Za nevarne štejejo tisti odpadki, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da so ob nepravilni uporabi škodljive za okolje, ter zdravje živali in ljudi (neuporabna kozmetika, ostanki barv in lakov, pesticidi, zdravila, odpadne kemikalije iz gospodinjstev, akumulatorji, baterije, odpadna olja iz gospodinjstev, itn.). Ti odpadki so ponavadi težko razgradljivi. Precejšen poudarek letos velja ne le ravnanju z njimi, ampak tudi preprečevanju njihovega nastajanja.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev je potrebno pripeljati  v Zbirni center za odpadke CEROZ na odlagališču Unično, kjer je postavljen za te odpadke ustrezen zbiralnik. Ti odpadki se bodo prevzeli brezplačno. Zbirni center za odpadke CEROZ na Uničnem je odprt od ponedeljka do petka od 6. ure do 18. ure, ob sobotah pa od 7. ure do 12. ure.

“Trendi potrošnje nam še vedno narekujejo, da izdelke, kot so kozmetika, barve in čistila, potem ko odslužijo svojemu namenu, preprosto zavržemo in kupimo nove, gospodinjske aparate, telefone in drugo elektronsko opremo pa zamenjamo, še preden bi jo poskusili popraviti ali pomislili o uporabi alternativ,” poudarjajo v zbornici komunalnega gospodarstva.

Takšen odnos je potrebno spremeniti. Namesto kupovanja lahko čistila iz okolju nenevarnih snovi izdelamo tudi sami, elektronsko opremo si izposodimo, nedelujočo pa poskusimo popraviti, preden jo zavržemo.

V tem duhu bodo minili tudi številni dogodki, ki jih v okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov pripravljajo vrtci, šole, občine, društva, nevladne organizacije ter javna in zasebna podjetja po vsej državi.

vir: STA