Na naše uredništvo je priromala fotografija z dopisom o zanemarjenem avtobusnem postajališču ob regionalni cesti nasproti litijske občinske stavbe.

SLABA REKLAMA

Za nameček pa je poleg neurejenega postajališča informacijski oglaševalski pano Občine Litija, kar pomeni, da bi bilo postajališče ob pogostih postankih informacij željnih mimoidočih, lahko bolj zgledno urejeno.

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, KI SI ŽAL NE ZASLUŽI TEGA IMENA

Ko smo šli preverit zadevo, smo se lahko sami prepričali, da je objekt dejansko v katastrofalnem stanju. Nikakor se ga ne da uporabljati za sedenje in čakanje na avtobus. Povsod je razpredena pajčevina, sedeži so odtrgani, kar je celih so umazani do te mere, da se ne moreš usesti nanj. Po tleh so smeti in odpadlo vejevje. Steklene zaščitne stene, kolikor je pač celih, so tako umazane, da se ne vidi skozi.

ČAKAJOČI POTNIKI SE JI IZMIKAJO

Skratka, postajališče v takem stanju nikakor ni v ponos mestu Litija, niti Občini. Prav žalostno je videti čakajoče na avtobus, to so pred vsem delavci, ki se vozijo v Ljubljano in izletnike, ki se zberejo pred to mestno sramoto in se zadržujejo levo ali desno od postajališča, namesto, da bi se lahko usedli in na prevoz počakali na primerno urejenem postajališču.

TUDI V ZAGORICI TRI POZABLJENA POŠKODOVANA, NEUPORABNA POSTAJALIŠČA

S postajališči pa ima Mestna skupnost in Občina kar nekaj težav tudi drugje po občini, pred vsem tam, kjer za njih ne skrbijo kar Krajevne skupnosti same. Tri pozabljena postajališča v razsulu so tudi v Zagorici.

ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI LITIJA 29.ČLEN

/(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:

– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju/

Počakajmo na odziv odgovornih po tem zapisu. Morda pa bo upravljalec cest, to je litijska komunala, le namenila kakšno urico in uredila postajališče, da jih bomo lahko pohvalili še pred pričetkom novega šolskega leta!