Direktorski stolček hrastniškega MCH kmalu izpraznjen. Hrastniški mladinski center išče direktorico ali direktorja. Dosedanjemu direktorju Medveščku se maja izteče štiri letni mandat. Svet Javnega zavoda Mladinski center Hrastnik je objavil javni razpis. Delovno razmerje bo sklenjeno za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen na naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  • ima najmanj 7. raven izobrazbe (visokošolsko izobraževanje druge stopnje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba);
  • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj;
  • poznavanje področja dela centra ter ima izkušnje pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino;
  • aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.

Kandidat za direktorja mora prijavi na javni razpis priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja centra za mandatno obdobje. Prijave morajo na zavod prispeti do 29. marca.

Vas zanima še plačilo?

Plača direktorja javnega zavoda MCH naj bi spadala v 40. plačilni razred in osnova znaša blizu 2.100 evrov bruto.