Ta konec tedna bodo svoja vrata bodočim srednješolcem vrata odprle tudi zasavske srednje šole.

Na predstavitve programov, ki jih bodo v šolskem letu 2020 / 2021 izvajali, vas vabijo Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje, Srednja šola Zagorje ter Gimnazija Litija.

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje razpisujejo 56 mest v programu splošna gimnazija, 18 mest v športnem oddelku splošne gimnazije ter 28 mest v strokovnem programu ekonomski tehnik.

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje razpisuje 16 mest v dvoletnem programu pomočnik v tehnoloških procesih, po 26 mest v srednjem poklicnem izobraževanju  smeri avtoserviser, instalater strojnih instalacij in oblikovalec kovin – orodjar. Izvajali bodo tudi programe tehnik računalništva, elektrotehnik in strojni tehnik – v vsakem od naštetih programov je prostora za 28 novincev.

V Srednji šoli Zagorje bodo predstavili program pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje), kjer je prostora za 16 dijakov, po 26 mest razpisujejo v srednjem poklicnem izobraževanju za poklica gastronom hotelir in prodajalec in 56 mest za bodoče tehnike zdravstvene nege. Vsem tistim, ki pa so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje, pa v letu 2020/2021 ponujajo možnost vpisa v poklicno tehniško izobraževanje, smer ekonomski tehnik ali smer gastronomski tehnik.

Program splošne gimnazije izvaja tudi Gimnazija Litija – tudi pri njih razpisujejo 56 prostih vpisnih mest.

Več o posameznih programih boste izvedeli, če se boste udeležili informativnega dne v petek, 14. februarja 2020 ob 9.00 uri ali ob 15.00 uri, lahko pa jih obiščete tudi v soboto ob 9.00 uri.

Vabljeni!