Bo Zasavje z avtocesto povezal predor Trbovlje–Prebold?

Čeprav Zasavje leži v osrčju Slovenije in le okrog 60 kilometrov od Ljubljane, sta cestna infrastruktura in dostop do avtocestnih povezav bolj slaba. Nova cestna povezava s predorom Trbovlje – Prebold bi s hitrejšim in varnejšim dostopom do avtoceste s tem pripomogla tudi k manjši onesnaženosti ozračja.

Pred časom, ko je postalo jasno, da nas bo obšla tudi tretja razvojna os, je v Trbovljah spet oživela ideja o gradnji predora med Trbovljami in Preboldom, ki bi omogočil precej hitrejši dostop do avtocestne povezave Ljubljana‒Maribor. Vsakokratne omejitve na obstoječih povezavah so namreč dokaz, da gre za prepotrebno povezavo.

Okrog pol stoletja stara ideja o gradnji predora ponavadi oživi le v času lokalnih volitev, vendar je tokrat županja Trbovelj Jasna Gabrič začela konkretne postopke – čeprav gre za državno infrastrukturo. Ustanovljena je delovna skupina, izbran izvajalec svetovalnih storitev. Da je nova navezava nujna, se vsakokrat znova še dodatno potrdi ob zaporah obstoječih cestnih navezav.

Predor naj bi bil dolg okrog dva kilometra, trenutno pa gre za začetke pri pripravi dokumentacije.. “Podjetniki vam bodo znali povedati, kako težko je voziti proti avtocesti, tudi proti klancu čez Trojane, zato resnično pozivamo, naj se pripravi vsa dokumentacija za navezavo na avtocestno omrežje skozi predor do Prebolda,” je dejala Gabričeva. Optimistično smo si zadali cilj šestih let, če bomo res aktivno pristopili k stvari,” je še dodala.

Nova cestna povezava s predorom Trbovlje‒Prebold ne bi le omogočila hitrejšega in varnejšega dostopa do avtoceste, temveč bi razbremenila tudi dosedanje državne in regionalne ceste ter zmanjšala tranzitni promet v zasavskih dolinah, s tem pa tudi onesnaženost ozračja v njih.