Občinski svet Zagorja ob Savi je na svoji zadnji seji odločil, da se resno pristopi k reševanju plazu na Čemšeniku. Ob sanaciji plazu se bo vzporedno izvajala tudi sanacija cerkve.

VEČ STOLETNI FOSILNI PLAZ. GLAVNI KRIVEC VODA, POTREBNA DRENAŽA, SIDRANJE…

foto: Prosvetno društvo Čemšenik

Zdenka Popovič, odgovorna geologinja plazu je v predstavitvi projektne dokumentacije za ojačitve okoli cerkve posebej poudarila, da to ojačanje ne rešuje plazu samega, ampak zgolj premikanje na območju čemšeniške cerkve, ki je večje, kot premikanje celotnega plazu.  Ta fosilni plaz je nastal pred več stoletji in že vseskozi počasi plazi. Na njem je 25 objektov, vključno s cerkvijo, ki je zaradi plazenja zaprta že od lani. Glavni krivec je voda, ki jo bodo zajeli in speljali stran z drenažo. Potrebno je sidranje s pilotnimi stenami in postavitev novega zidu. Ne posega se v drsino in kar je zelo pomembno, tudi v grobove pokopališča ne. Statično se bo saniral cerkveni objekt, začasno odstranil spomenik, ki gre potem nazaj in porušilo vse zapuščene objekte ob zidu, je še pojasnila geologinja.

VELIK KORAK – ZAJETJE VODE NAD ŠOLO IN CERKVIJO

Geologinja Popovičeva je poudarila, da je ta projekt lokalna sanacija in plaz se bo še naprej premikal. Na hitrost premikanja globokega plazu lahko vplivajo le uspešno izvedene drenažne vrtine. Če jim uspe glavnega krivca – vodo, ki izvira pod cesto in je zajeta, zajeti nad šolo in cerkvijo, bodo naredili kar velik korak, ne more pa nič obljubiti, ker misli, da je to tudi malo rizika.

MILIJON ZA SKUPNI PROJEKT

Župan Švagan je zadovoljen, da je k projektu pristopila tudi cerkev in s skupnimi močmi se bodo lotili tako sanacije cerkve, kot mikro plazu. Skupna investicija je ocenjena na okoli milijon evrov, vendar so to le minimalni ukrepi. Poudaril pa je tudi, da je pomembno dejstvo, da v kolikor cerkev ne bi pristopila k sanaciji, občina ne more sanirati plazu!

Sanacija naj bi se izvedla iz dveh finančnih virov, iz sredstev državnega proračuna in proračunske rezerva za odpravo naravnih nesreč občine Zagorje do višine največ 130.000 evrov. Kako hitro se bo vse odvijalo, pa je odvisno od več dejavnikov. Župan obljublja, da se bodo potrudili, kolikor se bo le dalo, da bo sanacija hitra in uspešna. Krajani Čemšenika si želijo, da bi se obljube čim hitreje uresničile.

N.Z.