V Litiji se načrtuje gradnja novega vrtca Najdihojca. Stavba v kateri je sedaj vrtec je v zelo slabem stanju. Zgrajena je bila leta 1971. Pojavlja se plesen, razpada fasada in pušča streha. Poleg tega je tudi premalo prostora za vse otroke, ki bi želeli vrtčevsko oskrbo. Občina načrtuje gradnjo novega vrtca, ki naj bi se gradil v javno zasebnem partnerstvu.

Desus proti novogradnji vrtca Najdihojca v Litiji v JZP

Na sredini seji občinskega sveta so svetniki razpravljali o tej problematiki. Občinska uprava jim je predstavila osnutek idejne zasnove, ki ga je izdelalo podjetje Jereb in Budja Arhitekt. Pred razpravo svetnikov se je oglasila tudi ravnateljica Vrtca Litija Lili Plaskan, ki je okrcala svetnike z besedami, da naj pri odločitvi o novogradnji vrtca pustijo kalkulacije in politična kupčkanja ob strani. Namreč že na seji občinskega Odbora za finance je bilo precej burne razprave o vrtcu in na koncu odbor celo ni dal pozitivnega mnenja za novogradnjo v javno zasebnem partnerstvu. Najbolj goreč nasprotnik je bil svetnik DESUS-a Rudi Kozlevčar. Vendar mu za razliko v odboru, na sami sejo občinskega sveta ni uspelo prepričati svetnikov, da bi nasprotovali gradnji v predlaganem modelu. Kljub precejšnjem nasprotovanju nekaterih svetnikov, je večina potrdila koncesijski akt v prvem branju.

V JZP bi bil vrtec zgrajen v slabem letu dni

V primeru gradnje v javno zasebnem partnerstvu, ki v Sloveniji ni redkost, bi bil vrtec zgrajen najmanj v letu dni, kajti občina bi se morala za projekt ponovno kreditirati, je pa še vprašanje, če bi ga dobila. Poleg tega bi gradnja trajala najmanj tri leta, kar pa se po besedah ravnateljice in večine občinskega sveta ter občinske uprave, ne sme zgoditi.

Konec oktobra znana odločitev, gradnja bo, ali ne!

Do drugega branja na izredni seji občinskega sveta konec oktobra bodo svetniki na mizo dobili še več gradiva in idejnih zasnov, vključno z vsemi izračuni in primerjavami ter tudi možnostjo druge lokacije, kar pa si želi Mestna skupnost. Poleg tega je projekt na voljo tudi javnosti do 12. oktobra. Občina od javnosti pričakuje mnenja, pobude in morebitne predloge.

Občinski »super nadzor« pri gradnji vrtca

Še nekaj bistvenih podatkov.  Vrtec naj bi okvirno stal okrog milijon osemsto tisoč evrov, skupna površina s pritličjem in enim nadstropjem naj bi bila blizu 1400 kvadratnih metrov, koncesijska pogodba bi bila 15 letna, vrtčevska dejavnost bo javna, zasebna bo le stavba, ki bo po izteku koncesijske dobe prešla v last in upravljanje občine. Občina bi poleg že obstoječega obveznega nadzora nad gradnjo, vršila še »supernadzor«, kar bi pomenilo, da očitki o morebitni nekakovostni ali predragi gradnji niso utemeljeni.

Občina Litija trenutno gradi nov vrtec v Gabrovki, čaka pa jo še neizbežen problem v Kresnicah, kjer je odklonjenih blizu 20 otrok in v Hotiču, kjer je objekt podružnične osnovne šole star preko sto let, vrtec pa je v privatni hiši, ki pa naj bi bil kasneje v novem vzgojno izobraževalnem kompleksu.