Tudi v Litiji in v Šmartnem pri Litiji je vlada v preteklih dveh letih svojega delovanja vlagala v projekte, ki so izboljšali bivanje v omenjenih občinah.

Občina Litija je s strani države prejela 78.336.425 € sredstev, Šmartno pri Litiji pa 13.338.240 €. Nekaj od teh projektov je že bilo realiziranih, druge izvedba še čaka v prihodnjih letih.

V Litiji je bilo največ denarja namenjenega za projekt protihrupnih ukrepov ob progi in sicer kar 33,7 milijona €, projekt pa se bo izvajal v letih 2024 – 2026. Naslednji večji projekt je ureditev železniške postaje Litija skupaj s parkiriščem in dodatnim tirom v višini 10,2 milijona € – z deli bodo pričeli že letos, omeniti pa velja tudi sanacijo brežin Šklendrovec (galerija Šklendrovec) na cesti med Zagorjem in Litijo, cesto Vače z ureditvijo prometne varnosti skozi vas ter obvoznico Hotič. Seveda je projektov, za katere je občina dobila denar, še več, lahko si jih pregledate na tej povezavi: https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah/litija/

Občini Šmartno pri Litiji pa je vlada namenila največ sredstev za sanacijo odlagališča Rakovnik (6 milijonov €) ter za izgradnjo novega vrtca (4.317.000 €). Oba omenjena projekta naj bi bila končana v letu 2023. Tudi finančno ovrednotenje projektov v Šmartnem si lahko ogledate s klikom na to povezavo: https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah/smartno-pri-litiji/

Borisa Doblekarja, poslanca v Državnem zboru smo vprašali o tem, kako bi komentiral projekte, ki jih je v njegovem domačem okolišu (so)financirala vlada. Povedal nam je tole:  “Veliko v preteklosti obljubljenih projektov je stalo in se ni premaknilo praktično nič. Na primer odlagališče Rakovnik, obvoznice Hotič, Litija, Gabrovka, pa obnova železniške postaje Litija. Vsi ti projekti so dobili zeleno luč in zagon ter časovnico in finančno konstrukcijo, kar pomeni, da so se premaknili z mrtve točke in so se jih je Vlada in posamezna ministrstva lotili resno in so v fazi urejanja dokumentacije in vsega potrebnega, da se začnejo tudi izvajati. Sanacija Rakovnika že poteka in mi je uspelo celo premakniti rok končanja sanacije na leto 2023. Tudi priprave na obnovo železniške postaje Litija s posodobitvami, dodatnim tirom, parkiriščem, sanitarijami, dvigalom za invalide in tako naprej, so v polnem teku. Pogoj, da se sploh lahko kaj dela in sofinancira s strani države je, da je država lastnik zemljišča in prav ti postopki so ključni, da se lahko projekt izvede. Ravno na tem se sedaj intenzivno dela, tako, da bodo izpolnjeni vsi pogoji, da bo prihodnje leto postaja urejena. Vesel sem, da se toliko vlaga v prometno, vodovodno in protipoplavno infrastrukturo ter tudi v sanacije plazov in cest ob plazovih in sofinanciranje gradenj lokalnih vodovodov. Še posebej sem vesel, da se gradi praktično nova cesta Litija – Kresnice, za kar sem se zavzemal eden prvih, še kot podžupan. Pa tudi vseh vlaganj v domsko oskrbo in kulturne objekte ter športno infrastrukturo in programe športa in kulture na račun še nikoli v zgodovini tako visokih povprečnin občinam. Res je v teku mnogo projektov, ki bodo vsi zaživeli, če bomo vztrajni in nam bo država pomagala, tudi pri šoli in vrtcu v Hotiču, tako kot pri vrtcu Najdihojca. Čez Bogenšperk smo dvignili osno obremenitev, kar je bila misija nemogoče toliko let. Preplastilo se bo državne ceste, kolikor se jih še ni, gradilo pločnike itd.”

Vsi omenjeni projekti potrebujejo visoke finančne vložke za svojo realizacijo. In kljub temu, da se Občine trudijo izpeljati stvari, so cilji dosti težje dosegljivi brez finančne pomoči vlade. Zato je pomembno, da ima vlada posluh za projekte, ki jih želijo občine izpeljati za svoje občane.