Božične intervencije gasilcev

Božični dan ni prost dan za vse – za zasavske gasilce je bil ta praznični dan precej delaven.

Z intervencijami so pričeli že navsezgodaj zjutraj v Bevškem, kjer je že pred 5. uro narasel potok ogrožal hišo. Gasilci PGD Trbovlje – mesto so s protipoplavnimi vrečami preventivno zaščitili stanovanjski objekt in garažo.

Ob 6.50 je voda ogrožala tudi hišo v Dolenji vasi v Zagorju ob Savi. Meteorna voda je pronicala skozi betonsko ploščo v garažo, zato so gasilci PGD Zagorje -mesto namestili protipoplavno zaščito, preusmerili in posesali vodo iz objekta.

Naslednja intervencija, v kateri so sodelovali trboveljski in zagorski gasilci, pa je bila dobro uro kasneje. Ob 8.07 je prišlo do neznanega onesnaženja na regionalni cesti Šklendrovec–Podkum;  gasilci so sprali cestišče sprali in na razdalji treh kilometrov nastavili pivnike. Pivnike so odstranili šele ob 18.30 uri.

V Kandršah so posredovali gasilci PGD Kandrše in sicer so malo pred 10. uro dopoldne  iz kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali meteorno vodo.

Božične intervencije pa so zaokrožili gasilci PGD Trbovlje-mesto. Ob 20.32 je na Vrheh vozilo zdrsnilo iz zasnežene ceste, gasilci pa so ga izvlekli in mu s tem nedvomno polepšali neprijetno situacijo.