Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje v novem šolskem oziroma študijskem letu razpisuje 2 štipendiji.

Štipendija, ki se dodeli lahko dijaku ali študentu, okvirno znaša 140 EUR za dijake oziroma 160 EUR za študente.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije:

– ima status rednega dijaka/študenta;
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge;

Vloga MORA vsebovati:
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o stalnem prebivališču;

Lahko pa predložite tudi:
– potrdila o doseženem učnem uspehu;
– potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture ali drugih dejavnostih ter
– druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi motivacijsko pismo, v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

Komisija bo izbrala največ 5 vlagateljev, ki jih bo povabila na osebni razgovor. Razgovor s komisijo bo predvidoma potekal na daljavo preko Zooma.

Če ste zainteresirani za štipendijo v prihajajočem šolskem /študijskem letu, pošljite vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15.9.2022 na naslov:
Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije glede prijave na razpis za štipendijo pa lahko dobite na elektronskem naslovu [email protected]

Veliko sreče pri kandidiranju!