Zavezanci za plačilo dohodnine, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, bodo vračilo dohodnine prejeli že danes. Ostali zavezanci, ki so informativne izračune prejeli v drugi tranši, bodo morebiti preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno do konca meseca.

 

S FURSA so pred dnevi sporočili, da bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko preko sistema eDavki, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR prej kot sicer. Kar pomeni, da bo 66.762 zavezancev prejelo vračilo dohodnine na svoje transakcijske račune danes, 18. julija, vsi ostali pa kasneje, najpozneje do 31. julija. Vračilo bo izvedeno pod pogojem, da zavezanec ni vložil ugovora zoper informativni izračun dohodnine in da se mu vračilo ni pobotalo z morebitnimi drugimi zapadlimi obveznostmi.

Furs je informativne izračune poslal v dveh svežnjih, prvega z 953.500 informativnimi izračuni v marcu in drugega s 590.109 informativnimi izračuni v maju. Za zavezance iz prvega svežnja – preplačano dohodnino je prejelo 41,5 odstotka zavezancev – je že opravil poračun. Povprečni znesek vračila je znašal 258 evrov, vsem skupaj pa je država vrnila 64,6 milijona evrov.