Občina Zagorje obvešča, da se je v teh dneh se je začela dolgo pričakovana sanacija zaradi plazenja oslabljenih opornih zidov župnijske cerkve v Čemšeniku.

Izvajalec del, podjetje HIP KA, je v prvi fazi del prestavil nizkonapetostno omrežje z objektov, ki so predvideni za rušenje, v naslednjih fazah pa sledijo rušenje objektov in konstrukcijske ojačitve opornih zidov pod župnijsko cerkvijo. Uvedba v delo je bila izvedena 30. junija v prisotnosti predstavnikov projektanta, nadzora Projekt Nova Gorica, na razpisu izbranega izvajalca del ter Občine Zagorje kot naročnice.

Sanacija bo končana konec oktobra, dobra tretjina stroškov na Občini.

Skladno s podpisano pogodbo je predviden zaključek del 30. 10. 2017.

Glavnino finančnih sredstev, nekaj manj kot 720.000 evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. Glede na ocenjeno vrednost celotne investicije preostali delež stroškov projekta znaša 410.000 evrov, zagotovila ga bo Občina Zagorje ob Savi. Ti stroški obsegajo davek na dodano vrednost, monitoring, gradbeni, projektantski geomehanski nadzor, pripravo projektne dokumentacije, izdelavo projekta izvedbenih del ter koordinacijo projekta.

Projekta brez odličnega sodelovanja vseh deležnikov še ne bi bilo.

Gre za zahteven projekt, ki je primer dobrega sodelovanja med pobudnico in naročnico del Občino Zagorje ob Savi, Ministrstvom za okolje in prostor, Nadškofijo Ljubljana ter Župnijo Čemšenik.