Cena bencina in ostajata nespremenjeni

Od včeraj dalje velja Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki jo je Vlada RS sprejela na dopisni seji.  V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, vendar različno glede na namen (ali se energent uporablja za ogrevanje ali za pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza energenta, obveznost za obračun in plačilo pa nastane takrat, ko se energent sprosti v porabo. Trošarinska obveznost je določena v 6. členu Zakona o trošarinah, trošarinski zavezanec pa mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Vlada lahko v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije trošarine  zmanjša ali pa poveča.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

– za bencine zniža z 0,38513 evra/liter na 0,37987 evra/l oziroma za 0,00526 evra/liter in

– za plinsko olje za pogon zniža z 0,35794 evra/l na 0,34663 evra/l oziroma za 0,01131 evra/liter.

 

Kljub spremenjenemu zneskov trošarin bo cena bencina in plinskega olja za pogon še vedno znašala 1 evro/liter.