V državni zbor je bil podan predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, v skladu s katerim bi morali biti vsi zdravstveni delavci  v javnih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih cepljeni proti nalezljivim boleznim kot so ošpice, mumps, rdečke, oslovski kašelj, hepatitis B in tudi proti sezonski gripi. Zaposleni, ki ne bi bili cepljeni (razen če za to obstajajo objektivno utemeljeni medicinski razlogi), ne bi smeli opravljati dela z bolniki. Redno bi se morali cepiti tudi proti sezonski gripi,  stroške cepljenja pa bi kril ZZZS.

Predlog novele se dotika tudi najmlajših, saj med drugim določa, da otrok, ki niso opravili obveznega cepljenja, ne bi mogli vpisati v javne ali javno financirane vrtce. Izjema za opustitev cepljenja so spet  utemeljeni medicinski razlogi, ki so potrjeni z odločbo.

Obvezna cepljenja bi v skladu s predlogom morali opraviti tudi vsi tisti, ki bi se želeli vpisati v šole in fakultete za delo v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali socialno-varstvenih zavodih; brez opravljenih cepljenj (izjeme so spet tisti posamezniki, pri katerih za necepljenost obstajajo utemeljeni medicinski razlogi) se na šole oziroma fakultete iz teh področij mladi ne bi mogli niti vpisati.

Podan predlog bo nedvomno spet buril duhove v javnosti, sploh pri vseh zagovornikih “življenja brez kemije”. Morda bodo nekateri farmacevtski koncerni na račun obveznega cepljenja res služili, ampak če obvezno cepljenje za omenjene poklice pomeni preprečitev novih in novih epidemij, sprejetje novele zakona sploh ne bi smelo biti vprašanje.