CEROZ imenoval novega direktorja

erozSkupščina Ceroza v ponedeljek ni potrdila predlogov, kot jih je za reševanje poslovanja Ceroza predlagal dosedanji direktor Jože Velikonja, zato je ta odstopil. Skupščina je za novega direktorja imenovala dosedanjega tehničnega direktorja Enesa Rakovića, od katerega občine ustanoviteljice do prihodnjega tedna pričakujejo predloge za sanacijo. Za predsednika skupščine pa je bil izvoljen Slavko Jelševar.

 

Po Jelševarjevih besedah naj bi Velikonja predstavil program prihodnjega delovanja Ceroza, a je skupščina po njegovih besedah ocenila, da to “ni bil program, temveč samo neke finančne želje, ki bi jih morale občine pokrivati”. Zaradi nesprejetja programa s strani skupščine pa je Velikonja ponudil takojšnji odstop z mesta direktorja. Dosedanji direktor Ceroza Jože Velikonja, ki je center za ravnanje z odpadki vodil zadnjih sedem mesecev je za TV Slovenija povedal, da se je za odstop odločil, potem ko se člani skupščine niso želeli opredeliti niti do predloga sanacijskega programa, niti o predlaganih sklepih, češ da zadeve niso dobili v obravnavo.

Skupščina je nato, kot je danes pojasnil Jelševar, za novega direktorja za obdobje do konca letošnjega leta imenovala dosedanjega tehničnega direktorja Ceroza Rakovića. Naložila mu je, da do prihodnje seje skupščine, ki bo 7. julija, pripravi predloge oz. sanacijski program za Ceroz, ki ga bodo nato presojale še občine ustanoviteljice ( Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi).

Jelševar je napovedal: “Če ga bodo občine ustanoviteljice sprejele, potem bo ta sanacijski program zaživel. Če pa se občine ne bodo strinjale s tem programom, nastopi septembra stečaj.” Na tej točki naj bi izguba znašala koli 2,5 milijona evrov, pri čemer gre za izgubo iz preteklosti, medtem ko naj bi Ceroz v zadnjih dveh mesecih posloval brez izgube.

Glede napovedi Občine Trbovlje, ki naj iz Ceroza izstopila predvidoma 1. januarja prihodnje leto, pa je novi predsednik povedal, da so na skupščini v ponedeljek sprejeli sklep, v katerem se skupščina ne strinja z izstopom občine Trbovlje, dokler se ne uredi poslovanje Ceroza.

Zasavski regijski center za ravnanje z odpadki je sicer začel obratovati oktobra 2015