CEROZ: Tokrat brozga kot naravni pojav

vir: ceroz-hrastnik.si

Z odlagalnega polja zasavske deponije odpadkov v Uničnem naj bi se na laško stran stekala smrdeča voda, za kar je po mnenju krajanov kriv Ceroz, poroča časnik Delo. Na okoljskem ministrstvi pa so mnenja, da so za izcedne vode krive prekomerne padavine, o katerih jih je v ponedeljek obvestil Ceroz in da bo inšpektorat v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepal, če ga bo »vodja intervencije obvestil o Cerozovih kršitvah«.

 

Skozi Sedraž, naselje pod zasavsko deponijo komunalnih odpadkov na Uničnem, se z odlagalnega polja od nedelje stekala umazana smrdeča brozga. Medtem ko krajani onesnaženje tudi tokrat pripisujejo neurejenim razmeram na deponiji, saj brozga teče mimo čistilne naprave, s katero sicer upravlja družba v lasti petih zasavskih občin Ceroz., na okoljskem ministrstvu (Mop) trdijo, da gre za »izreden dogodek zaradi naravnih pojavov«.

Kot so za Delo pričali krajani, so ti o »izrednem dogodku«, ki so mu zadnjih leta tudi brez prekomernih padavin »redno« priče, obvestili hrastniške policiste, ter gasilce iz Celja in Laškega – naselje je del laške občine – pa tudi vodstvo Ceroza. A po podatkih inšpektorata jih policija o dogajanju ali o odvzetih vzorcih naj ne bi obvestila. Poudarili so tudi, da inšpektorat ni pristojen za analiziranje vzorcev, ter za nadzor skladnosti delovanja Ceroza z določbami okoljskega dovoljenja, kot tudi ne za ukrepanje proti zavezancu zaradi povečanja naravnih vplivov.

Ker si krajani plačila analiz vode sami ne morejo privoščiti in je še manj možnosti, da bi si sami plačali oziroma dosegli obnovo postopka pridobivanja OVD ter s tem širitev meja vplivnega območja, kar sicer že dlje časa zahtevajo od domicilne občine Laško. Okoljski inšpektorji so doslej Cerozu sicer izdali dve odločbi in določili rok za »popravni izpit«, ki pa se še ni iztekel. Obe odločbi se nanašata na »napačno skladiščenje frakcije, ki nastane po obdelavi odpadkov. Poleg tega deponija leži na nekdanji deponiji sadre hrastniške Tovarne kemičnih izdelkov, iz katere v izcedne vode in od tod v potok na laški strani, v Sedraž, pronicajo sulfati. Na Uničnem je tačas nakopičenih prek sedem tisoč ton gorljive frakcije RDF, ki je huda pretnja požarni in okoljski varnosti, saj se tudi ta izpira v potok Breznico. Kompostarna pa je zatrpana z najmanj 3000 tonami zmlete težke frakcije, ki so jo pripravili za testni sežig v Salonitu Anhovo, ter nikoli odpeljali