Dela na cesti Trbovlje-Zagorje, ki je neprevozna od začetka februarja, potekajo zelo intenzivno. Kljub vsem prizadevanjem pa na direkciji za infrastrukturo zaradi izjemno zahtevnih in nevarnih terenskih del še ne morejo napovedati, kdaj bo cesta znova prevozna. Po navedbah direkcije so stalno prisotne tudi porušitve materiala z brežine. To tudi pomeni, da je potrebno nestabilni material dodatno odstranjevati z namenom, da bi se lahko varovalno mrežo fiksiralo na čim bolj očiščeno površino brežine.

Pri sanaciji podora se namreč soočajo z izjemno zahtevno inženirsko geološko situacijo, za katero so zatrdili, da je na državnem cestnem omrežju še niso imeli. Brežino ob cesti in celotno zaledno pobočje namreč gradi močno tektonsko porušena hribina, ki sega globoko v pobočje. Tem zahtevnim pogojem je bilo potrebno prilagoditi način sanacije in tehnologijo izvedbe sanacijskih del.Na levem in desnem boku brežine je predvidena namestitev visoko natezne sidrane mreže, v osrednjem delu brežine pa prosto viseča visoko natezna mreža. Zaradi pozicije levega boka, ki je najbližji cesti, je mrežo potrebno namestiti ob popolni zapori, dela na osrednjem delu brežine in desnem boku pa se bodo lahko izvajala ob polovični zapori ceste. Trenutno je mreža na levem boku že položena ter delno pritajena na zgornji rob brežine. Tehnologijo vrtanja pa je bilo treba naknadno prilagoditi na način, da je zagotovljena ustrezna varnost delavcev.

Izvrtali so okoli 550 metrov vrtin od skupno predvidenih 2100 metrov, pri čemer je izvajalec del ugotovil, da so zaradi tektonsko porušenih con v globini pet do deset metrov močno povečani pritiski na vrtalno drogovje in je vrtanje zato občasno upočasnjeno.

Na operativnem sestanku v začetku tega tedna so se dogovorili, da bo izvajalec ob sedanji dinamiki vrtalnih del na levem boku ta lahko zaključil do 20. aprila. Takoj za tem bo v roku enega tedna postavljen še okoli 57 metrov dolg varovalni zid ob cesti. Vsa dela, ki se lahko izvajajo sočasno so še vedno v teku – Elektro Ljubljana obnavlja poškodovane elektrovode, izvajajo se tudi prekopi vozišča za položitelj napeljave, ki je potrebna za semaforje in alarme. Vrtalna dela potekajo tudi nad osrednjim delom brežine saj je cilj, da se še pred vzpostavitvijo prevoznosti položi in delno fiksira mrežo tudi na srednjem delu brežine.

Na direkciji za infrastrukturo pa še dodajajo, da bo glede na izredno krušljivost brežine ter glede na občasne zastoje vrtalnih del zaradi povečanih hribinskih pritiskov, možno informacijo o vzpostavitvi prevoznosti ceste posredovati takoj, ko bodo vrtalna dela v zaključni fazi in ko bo postavljen varovalni zid.