Ceste večinoma prevozne, vodo je potrebno še prekuhavati

Po poplavah konec tedna se življenje v Zasavju počasi vrača v ustaljene tirnice.

Kot posledica poplav je še vedno skaljena pitna voda, zato ukrep prekuhavanja vode na območjih naselij Čreta, Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično, Krištandol, Brdce, Zgornji del Črdenca ter Čeč, Ostenka in zaselka Ojstro v Čečah ter na območjih krajevnih skupnosti Kisovec – Loke, Rudnik – toplice, Jože Marn še ostaja. Vodo je v prehranske namene potrebno prekuhavati vsaj 3 minute.

Kot poroča prometno informacijski center so ceste na širšem področju Zasavja po neurju večinoma prevozne.

Lokalna cesta Podkraj – Radeče po desnem bregu Save je še vedno popolnoma zaprta, vozniki poročajo tudi o plazu, ki naj bi potegnil na cesti Šavna peč – Zidani most.

Neprevozen je tudi most čez Savo na območju Jevnice-Senožeti ter zaradi poplave zaprta lokalna cesta Jevnica-Kresnice.

 

Srečno!