Cestni odsek Brdce – Marno končan

Občina Hrastnik poroča o tem, da je bila v preteklih dneh končana rekonstrukcija cestnega odseka LC 200211 Brdce – Marno in sicer I. in II. faza v skupni dolžini skoraj 400 metrov.
Na začetnem odseku iz Marnega proti Brdcam je bil urejen hodnik za pešce, po celotni dolžini rekonstrukcije ceste pa je bila cesta delno razširjena, uredilo se je odvodnjavanje in v celoti je bil zamenjan asfalt ter vodovod.
Vrednost celotne investicije znaša približno 200 tisoč EUR.