Cesto Trbovlje-Zagorje naj bi znova odprli konec marca

Cesto Trbovlje-Zagorje, ki je bila v začetku meseca zasuta, naj bi znova odprli konec marca. Do takrat pa bo potekala izvedba sprejetih ukrepov za stabilizacijo brežine, kar bo zagotovilo ustrezno prometno varnost, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Na podlagi geodetskega posnetka in inženirsko geološke stabilnostne analize porušitve brežine na mestu skalnega podora ob cesti je ugotovljeno, da obstaja velika verjetnost, da pride do novega zdrsa večje količine materiala. Glede na te podatke so bili sprejeti ukrepi za stabilizacijo brežine in večjo prometno varnost.

V PRVI FAZI JE PREDVIDENO MINIRANJE IN ČIŠČENJE Z VODNIM TOPOM

V prvi fazi je tako predvidena nadzorovana odstranitev približno 4000 kubičnih metrov materiala s ponovnim miniranjem. Po miniranju je predvideno čiščenje brežine s t.i. vodnim topom. Brežino se bo nato znova geodetsko posnelo in po potrebi ponovno izvedlo odminiranje vsega nestabilnega materiala. Po miniranju namreč vedno pride do relaksacije materiala v zaledju. Na podlagi četrtkovega ogleda pa strokovnjaki ugotavljajo, da je brežina ob cesti stabilizirana do te mere, da je dela pod njo možno varno nadaljevati.

Na zaledni brežini se bodo vzporedno izvajale vrtine za potrebe miniranja ter raziskovalne vrtine, na podlagi katerih bo možno določiti stanje hribine v globini do 20 metrov, ter posledično zaščitni ukrep za drugo fazo sanacijskih del. Z vrtalnimi deli je izvajalec začel v četrtek, miniranje pa bo izvedeno naslednji teden.

V DRUGI FAZI JE PREDVIDENA NAMESTITEV VISEČE MREŽE

V drugi fazi izvedbe zaščitnih ukrepov je predvidena namestitev t.i. visoko natezne prosto viseče mreže, ki bo omogočala nadzorovane zdrse materiala ob brežini v lovilni jarek in preprečevala zdrs materiala na cesto. Vzpostavili bodo tudi opozorilni sistem za spremljavo morebitnih porušitev, ki bo naravnan tako, da se bo v primerih obsežnejših porušitev sprožil alarmni sistem, povezan s semaforji, na katerih se bo ob premikih materiala avtomatično preklopila rdeča luč in zaustavil promet.