S prihodnjim ponedeljkom bodo svoja vrata spet odprli vrtci, osnovne in srednje šole. Če bi temu lahko tako rekli. Vse skupaj bo potekalo z omejitvami .

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo sta na priporočila NIJZ pripravila smernice in navodila za ravnatelje vrtcev in šol pred ponovnim zagonom.

Starši morajo pred vrnitvijo podpisati izjavo, da je njihov otrok, ki se želi udeležiti pouka, zdrav – brez znakov akutne okužbe dihal, da v zadnjih 14 dneh ni imel katerega od simptomov covida-19 in da ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.

Iz razredov se bodo oblikovale skupine – učenci prve triade bodo razdeljeni v stalne skupine, ki bodo po priporočilu NIJZ štele 10 učencev in učenk oziroma do največ 15 učencev in učenk, ves čas bivanja v šoli bodo v svoji matični učilnici, ki je ne bodo zapuščali, razen v primeru uporabe wc-ja.  Pred začetkom pouka bo potrebno učilnice  temeljito prezračiti – pred samim začetkom pouka in  nato med vsakim odmorom oz. po možnosti ves čas. Uporabljale se bodo lahko samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom, brisačkami za enkratno uporabo in košem za odpadke. Učilnice  bodo morale biti tudi dovolj velike za ohranjanje zadostne medsebojne razdalje med učenci. Malicali bodo učenci v razredu, v primeru, da bo otrok v šoli jedel kosilo, pa ga bodo pojedli v jedilnici – ob upoštevanju, da v prostoru ne bo preveč otrok hkrati.

Uporaba zaščitne maske bo obvezna za vse zaposlene in devetošolce, ki se v šolo vrnejo en teden kasneje kot učenci prve triade in sicer v ponedeljek, 25. maja. Zaposleni jih bodo morali nositi ves čas, devetošolci pa izven svoje matične učilnice. Na več mestih bodo morali biti nameščeni razkužilniki za roke, prav tako  bo moralo biti razkužilo na voljo v vsaki učilnici. Zaščitno opremo naj bi šolam zagotovila civilna zaščita.

V srednjih šolah bo pri bodočih maturantih  zgodba podobna, le da se oni vračajo v šolske klopi v ponedeljek, 18. maja samo za dober teden, saj se njihov pouk po šolskem koledarju konča v petek, 22. maja, potem pa jih čaka le še priprava na maturo in zrelostni izpit.

Povsem druga zgodba pa se bo dogajala v vrtcih. V vrtec naj bi šli le tisti otroci, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Skupine otrok bodo zmanjšane (v prvi starostni skupini naj bi bilo v skupini do osem otrok, v drugi starostni skupini pa do deset otrok), pa še vedno je pri tako majhnih otrocih težko zagotoviti ustrezno razdaljo, preprečiti  uporabo igrač, ki se jih ne da očistiti, zunanjih igral, … Vse te omejitve kot so nova igralnica, drugače oblikovana skupina, maske ter druge prilagoditve bodo pri marsikateremu malčku  delovale kot ponovno uvajanje v vrtec.

In vse to dober mesec dni, preden se šolsko leto tudi konča. Najmlajši, pa tudi otroci prvega razreda po navedbah učiteljev potrebujejo več mesecev, da se navadijo na šolski red, sedaj pa se bodo morali – namesto da bi se posvetili usvajanju novih znanj – v zadnjem mesecu priučiti drugačnih šolskih razmer. To pa ne velja za četrtošolce, petošolce, šestošolce, sedmošolce in osmošolce – oni bodo šolsko leto zaključili na daljavo.

Zakaj torej dvojna merila? Zakaj nekateri morajo nazaj v šolske prostore, kjer bodo zaključili šolsko leto, za druge pa je dovolj dobro, da to storijo kar od doma? To se sprašujejo prenekateri starši, pa tudi učitelji, ki dobro poznajo svoje učence in vedo, da so tovrstne spremembe najmanj hvaležne v dani situaciji. Če je težava v varstvu otrok v času, ko morajo njihovi starši v službo, je to mogoče rešiti tudi na kak drug način. Če je vrnitev le določenih učencev in dijakov nazaj v šole res tista prava rešitev, pa bomo očitno še videli.