Krajani naselij Jablaniških Laz in Bukovice pri Litiji prosijo odgovorne na občini Šmartno pri Litiji, da čim hitreje pristopijo k reševanju nujne ureditve vodo-oskrbe.

SONY DSC

35 podpisnikov pisma s prošnjo občini

S podpisanim pismom 35 podpisnikov krajani naselij Jablaniške Laze in Bukovice pri Litiji prosijo šmarski občinski svet, da občina nujno uredi vodo-oskrbo na njihovem območju. Kot navajajo, se z občino dogovarjajo za izgradnjo vodovoda že več let. Leta 2011 je bila v Bukovici narejena vrtina, vendar so meritve vode pokazale, da je voda oporečna in brez posebne čistilne naprave neuporabna. Po mnenju Komunale Litija bi dolgoročno taka rešitev predstavljala preveliko investicijo.

Edina rešitev priključitev na litijski vodovod

Krajani so ugotovili, da jim je ostala le prvotna rešitev, da se priključijo na novi vodovod v litijski občini. Novi vodovod naj bi potekal iz Glinjeka do Dolgega Brda, kjer bi se odcepil krak do njihovih vasi, vodovod pa se bo nadaljeval do Spodnjega Mamolja.

Apel občini, da pohiti s projektom

Ogorčeni krajani so izvedeli, da je občina Litija za ta vodovod več let pridobivala gradbeno dovoljenje, zato so v strahu, da morali še dolgo čakati na realizacijo projekta. Želijo si in upajo, da bo občina pohitela z ureditvijo potrebne dokumentacije in planirala finančna sredstva v proračunu.

Kot kaže, bo težavo zaradi ne-ustrezne vodo-oskrbe krajanov Jablaniških Laz in Bukovice, na svoji naslednji redni seji obravnaval občinski svet občine Šmartno pri Litiji. Krajani pa že nestrpno pričakujejo njihovo odločitev.

Požarna ogroženost

Opozarjajo še: »Vsako leto smo v velikem pomanjkanju vode, suša je čedalje hujša, da o požaru sploh ne pomislimo, kaj bi lahko storili, če ni vode in hidrantov. Poleg tega je naša voda oporečna, saj je površinska!«

Voda je ustavna pravica

Niso pa ob koncu pisma podpisniki pozabili občino spomniti še, da je voda njihova temeljna in ustavna pravica.