»Dan žena« je mimo. Da pa ne bo samo 8. Marec posvečen ženam oziroma ženskam, smo se v uredništvu odločili še kakšne druge dni posvetiti zgolj njim. In danes je že eden tistih dni. Malce smo se poglobili v temo o ženskah in pripravili nekaj povzetkov, ki so bistveni ter po našem mnenju zelo pomembni in prav je, da jih delimo z vami spoštovane bralke in bralci portala Naše Zasavje. 

Žénska  -e ž (ẹ́) oseba ženskega spola, navadno dorasla. Od moških se ženske razlikujemo po spolnih znakih in psiholoških lastnostih ter po najpomembnejšem – možnosti rojevanja otrok. Čeprav se rodi manj punčk kot fantkov, je v odrasli populaciji več žensk ;  zaradi genetskih, socioloških in zdravstvenih razlogov živijo ženske povprečno pet let dlje kot moški in njihova umrljivost je manjša.

Ženska je v družbi prisotna že od samega začetka, čeprav o njih ni bilo veliko zapisanega; njihovo življenje in delo je večinoma ostajalo skrito in neopazno. Položaj žensk je bil večinoma omejen na njihovo vlogo mater, gospodinj in partnerk svojim možem. Kot simbol lepote so jih umetniki upodabljali v obliki kipov in na slikah, jim pisali pesmi in skladbe, pa vendar jim moška družba ni omogočala enakopravnega statusa.

»Zgodovina človeštva je zgodovina ponavljajočih se krivic in nasilnosti moškega proti ženski, katerih neposredni cilj je vzpostavitev absolutne tiranije nad njo. Kot dokaz naj bodo dejstva predložena nepristranskemu svetu.«

Kako je bilo? Kako je moški ravnal z žensko?

 • Nikoli ji ni dovolil izkoristiti neodtujljive pravice do voljenja.
 • Prisilil jo je, da se pokorava zakonom, pri nastajanju katerih ni imela nobene besede.
 • Odrekel ji je pravice, ki so podeljene najbolj nevednim in propadlim možem – tako domačinom kot tujcem.
 • Ko jo je prikrajšal za to prvo državljansko pravico, volilno pravico, in jo tako pustil brez zastopstva v zakonodajnih telesih, jo je zatiral na vseh koncih.
 • Če je bila poročena, je poskrbel, da je bila v očeh zakona državljansko mrtva.
 • Odvzel ji je vse lastninske pravice, celo do plačila, ki ga zasluži sama.
 • Iz nje je v moralnem oziru naredil neodgovorno bitje, ker lahko nekaznovano zagreši številne zločine, če so le storjeni v prisotnosti njenega moža. Pod poročno zaobljubo je svojemu možu prisiljena obljubiti pokorščino, on postane v vsakem pogledu njen gospodar – zakon mu daje moč, da jo prikrajša za njeno svobodo in da jo kaznuje.
 • Ločitvene zakone je zasnoval tako, da so glede tega, kateri naj bodo primerni razlogi, in komu v primeru ločitve pripade skrbništvo nad otroki, popolnoma brezbrižni do sreče ženske – zakon v vseh primerih izhaja iz napačne predpostavke o nadvladi moškega in vso moč daje v njegove roke.
 • Ko ji je odvzel pravice poročene ženske, ji je, če je bila samska ali lastnica premoženja, odmeril davek za podporo vladi, ki jo priznava samo, če se lahko okoristi z njenim premoženjem.
 • Prisvojil si je skoraj vse donosne zaposlitve, od tistih pa, ki jih ona sme opravljati, dobi le pičlo plačilo. Njej zapre vse poti do bogastva in ugleda, o katerih meni, da so zanj najbolj častna. Ne poznamo je kot učiteljice teologije, medicine ali prava.
 • Odrekel ji je priložnosti za dosego temeljite izobrazbe; vse visoke šole so zanjo zaprte.
 • Dopusti ji mesto v Cerkvi, pa tudi Državi, toda podrejeno mesto, in se sklicuje na apostolsko avtoriteto pri izključitvi iz cerkvene službe, in, z nekaj izjemami, iz kakršnekoli javne udeležbe v cerkvenih zadevah.
 • Ustvaril je napačno javno stališče, ko je svetu posredoval različna moralna zakonika za moške in ženske, po katerih moralne prestopke, ki ženske izključujejo iz družbe, pri moškem ne le dopuščajo, ampak imajo za malo pomembne.
 • Prisvojil si je pravico samega Jehove in trdi, da je njegova pravica, da ji določi področje delovanja, ko to pripada njeni vesti in njenemu Bogu.
 • Na vse možne načine se je potrudil, da je uničil njeno zaupanje v lastne moči, da je zmanjšal njeno samospoštovanje in da jo je pripravil do tega, da voljno živi odvisno in zavrženo življenje.

Odlomek iz Deklaracije o stališčih (Declaration of sentiments) 1848. Povzeto po: Deklaracija o stališčih in sklepi. Seneca Falls, v: Delta, 1998, št. 1-2, (prevod Valerija Vendramin), str. 17-18. ” (vedez.dzs.si, 2018).

Ženske so pravico do izobrazbe pridobili šele v času reform Marije Terezije z uveljavitvijo državnega šolskega zakona leta 1869, ki je določal obvezno šolanje tudi za dekleta.  Pa vendar s tem položaj ženske in moškega še zdaleč ni bil enakopraven.

Za enakopravnost žensk se je začela leta 1889 bojevati nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, ki je pobudo za dan, posvečen vsem ženskam, dala leta 1910. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917 in je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. V Sloveniji so se boji za enakopravnost žensk pričeli prebujati s pričetkom izhajanja ženskega časnika Slovenka leta 1897, za pričetek enakopravnosti pa lahko štejemo leto 1945, ko ženske dokončno dobijo volilno pravico.

Še danes, več kot 70 let kasneje, lahko še vedno beremo o neenakosti med spoloma – o tem, da imajo ženske nižje plače kot moški na enakem položaju, o tem, da delodajalci raje zaposlijo moškega kot žensko, saj je zaradi materinstva »manj ugodna«, o tem, da je večina žrtev domačega nasilja žensk in še bi lahko naštevala.

»Pa vendar so v današnji družbi tudi moški, ki cenite žensko. Kot mater, partnerko, ženo ali ljubico, sodelavko … ŽENSKO. Takšni, ki se zavedate, da so vam ženske v vašem življenju pokazale pot naprej, vas usmerjale po otroških poteh k odraslosti, vam izpolnjevale vaše želje in vas osrečevale, skrbele za vas in vam krajšale čas. Ki so vas učile in vam otroke rodile. Takšni, ki veste, da ženske smo pomembne za vaše življenje in si zato zaslužimo vaše spoštovanje, razumevanje in ljubezen.«

»Drage dame! Čas je da ženske odstranimo ovire, ki smo si jih postavile. Iz sebe lahko naredimo veliko več kot smo kdaj koli sanjale.« – Louise L. Hay« (Kresnik.eu, 2018). »Imejte se rade. Zaupajte vase, saj le tako bodo vaša dejanja še močneje govorila o tem, da ste lahko povsem enakovredne moškim. In pustite si, da vas vaši moški vsaj danes razvajajo.«

»Iz uredništva Naše Zasavje želimo vse dobro in lepo vsem ženskam 365 dni v letu. Voščilo pa tudi vsem moškim za Dan mučenikov. Radi in lepo se imejte vsi; moški – možje in ženske – žene, končajmo z zasavskim pozdravom SREČNO.«