112 je enotna številka za klic v sili. In 11. 2. je mednarodni dan številke, ki vam pomaga, ko potrebujete pomoč (povezavo lahko opazite v zapisu telefonske številke in datumu tega dne brez ločil). Na številki 112 je mogoče poklicati na pomoč v vseh 27 državah članicah Evropske unije in tudi v večini drugih evropskih držav – na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovu in nekaterih območjih Rusije. Slovenija je številko 112 za klic na pomoč uvedla leta 1997.
Lansko leto so klicni centri prejeli 524.656 klicev na pomoč, kar je skoraj dva odstotka več, kot v letu 2020. 
Klic na številko 112 je brezplačen, nanjo pa pokličete v primeru naravne ali druge nesreče, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev, drugih reševalnih služb ali policije.
Na številko 112 lahko pokličete tudi, če potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.
Vaš klic na številki 112 bo sprejel operater v enem izmed 13 regijskih centrov za  obveščanje po Sloveniji. Operaterji v centrih za obveščanje so posebej usposobljeni za sprejemanje klicev v sili. Ker operater ne more videti kaj se dogaja na kraju, je pomembno, da ostanete mirni in mu podate informacije, ki so potrebne za aktiviranje in obveščanje pristojnih služb.

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • KDO kliče,
  • KAJ se je zgodilo,
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (ali gre za požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
 •     kakšno POMOČ potrebujete.

Ob današnjem dnevu enotne številke za klic na pomoč 112 čestitke in zahvala vsem operativcem, ki s svojim delom na regijskih centrih za obveščanje pomagajo reševati stresne in nevarne situacije in s tem REŠUJEJO ŽIVLJENJA!