Danes visoka onesnaženost zraka v Zagorju in Trbovljah

Danes pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Novi Gorici, Zagorju, Trbovljah in Celju. Drugod bo onesnaženost zmerna. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Kaj so delci PM? 

PM je izraz za suspendirane tekoče in trdne delce, ki so prisotni v zraku v določenem obdobju. Glavna komponenta teh je ogljik, nanj pa se lahko vežejo primesi, kot so kovine, organska topila in ozon, kar jih naredi zdravju nevarne. Ti delci povečajo umrljivost zaradi bolezni dihal, srca in ožilja, pri tem pa so najbolj ogroženi starejši in bolniki z že obstoječimi boleznimi dihal.

Na ARSO priporočajo spremljanje urnih koncentracij delcev PM10, da na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem. Med dnevom namreč lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka.

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka, ki jih je pripravil NIJZ, so podana v spodnji tabeli:

Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka glede na onesnaženost z delci PM10 24-urna povprečna koncentracija (µg/m3) PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO
NIZKA 0-40 Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
ZMERNA 41-75 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
VISOKA 76-100 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost. Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.
ZELO VISOKA 101 ali več Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.


ARSO prebivalcem priporoča tudi:

  • uporabljanje goriva, ki sprošča nižje emisije delcev, če imajo to možnost,
  • intenzivno uporabljanje javnega prevoza in druge oblike trajnostnega transporta,
  • zmanjšanje uporabe osebnih vozil,
  • ne izvajajte dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpršene izpuste prahu (npr. gradbišča, pometanje cest, suhega listja),
  • ne uporabljajte sekundarnega ogrevanja na biomaso.