Vir fotografije: FB stran Občine Hrastnik
Svet krajevne skupnosti Podkraj se je po sanaciji skalnega podora in ureditvi ceste Podkraj – Radeče odločil, da z večino svojih investicijskih sredstev posodobi posamezne cestne odseke iz makadama v asfalt. V lanskem letu je bila tako pripravljena projektna dokumentacija za del odseka lokalne ceste 623061 Strušce – Kladje – Ruda v dolžini 300 metrov, pred dnevi pa so z obnovitvenimi deli pričeli tudi gradbinci. Zaključek del je predviden že v avgustu.