Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje išče osebo, ki bi se pri njih zaposlila preko javnih del.
GESŠ Trbovlje želi šolsko igrišče za občino, ki je v lasti šole, odpreti tudi v popoldanskem času. Zato so se obrnili na občino in zaprosili za odobritev javnega delavca, ki bi v popoldanskem času nadziral uporabo igrišča. Občina Trbovlje je prošnjo odobrila in bo javnega delavca, ki bo opravljal delo v popoldanskem času od aprila do oktobra,  v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje tudi sofinancirala.
GESŠ Trbovlje torej išče osebo, ki bi jo zaposlili preko javnih del za nadzor uporabe športnih površin – šolskega igrišča. Zainteresirani, ki izpolnjujete pogoje za zaposlitev preko javnih del in bi vas omenjeno delo zanimalo, kontaktirajte svoje svetovalce na Zavodu za zaposlovanje.
Omenjeno gimnazijsko igrišče lahko trenutno uporabljate po predhodni najavi in dogovoru z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje.