Da je turizem panoga, v katero je tudi v zasavskih krajih vredno vlagati, se zavedajo tudi v Hrastniku in zato KRC Hrastnik razpisuje prosto delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR.
Na razpis se lahko javi moški ali ženska, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) iz smeri turizem;
  • poleg tekočega znanja slovenskega jezika še zelo dobro znanje angleščine ter znanje še drugega tujega jezika;
  • vozniški izpit B kategorije;
  • 1 leto delovnih izkušenj;
  • licenca za lokalnega turističnega vodiča ali turističnega spremljevalca ali turističnega vodiča/spremljevalca pri turistični gostinski zbornici Slovenije (kandidat lahko licenco pridobi tudi v roku 12 mesecev po sklenjenem delovnem razmerju).
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, za polni delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom. Delovni čas na tem delovnem mestu je gibljiv/nestalen.
Kandidati za delovno mesto pošljite prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki po pošti na naslov 𝗝𝗮𝘃𝗻𝗶 𝘇𝗮𝘃𝗼𝗱 𝘇𝗮 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗼, 𝘀̌𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘇𝗲𝗺 𝗛𝗿𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶𝗸 – 𝗞𝗥𝗖 𝗛𝗿𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶𝗸, 𝗟𝗼𝗴 𝟯, 𝟭𝟰𝟯𝟬 𝗛𝗿𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶𝗸 ali po e-pošti na naslov 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗸𝗿𝗰-𝗵𝗿𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶𝗸.𝘀𝗶, najkasneje do 22. 12. 2021.