Kljub temu, da v Zdravstvenem domu Trbovlje skrbijo za zdravje in dobro počutje vseh svojih pacientov, pa trenutne razmere zaradi epidemije z koronavirusom zahtevajo reorganizacijo dela.

Od sobote, 14. marca 2020 so se vse dejavnosti prestavile v glavno stavbo ZD Trbovlje (uporabljati je potrebno vhod zgoraj), tudi otroško šolski oddelek in ekipa nujne medicinske pomoči, ki je na voljo 24 ur dnevno in je običajno locirana v UC Trbovlje.

Do nadaljnjega bo v ZD Trbovlje delovala nujna medicinska pomoč, akutna ambulanta in otroško šolska ambulanta ter ginekološka ambulanta, ki bo obravnavala izključno nosečnice in nujna stanja.

V zdravstveni dom bodo po triaži lahko vstopili samo pacienti, katerih zdravstveno stanje zahteva neodložljiv pregled pri zdravniku. Pregledal jih bodo zdravnik, ki bo takrat zadolžen za delo v akutni ambulanti. Naročanje receptov, napotnic, bolniški listov in drugih administrativnih zadev pa poteka izključno po telefonu ali mailu v delovnem času ambulant.

Storitve zobozdravstvene ambulante, Centra za duševno zdravje mladine in odraslih, Razvojna ambulanta z razširjenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter vse specialistične ambulante ter preventivne dejavnosti pa do nadaljnjega NE DELAJO.

Veliko okužbam v tem času – ne le tisti s koronavirusom – se lahko izognemo s higieno rok in kašlja in s tem, da ostanemo doma. Upoštevajte navodila in ostanite zdravi!