Dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje na konferenci pokazali svoje talente

vir: STPŠ Facebook

Delavski dom Trbovlje je včeraj gostil 5. konferenco TRiii, ki je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehniškem izobraževanju in povezovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom. Konferenco organizira Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, na njej pa so bili predstavljeni referati dijakov in profesorjev, pa tudi predstavitev nekaterih osnovnošolcev.

Referati med drugim predstavljajo razširjanje učnih metod v virtualni resničnosti, fizikalne projekte za nadarjene, več referatov obravnava 3D tiskanje in modeliranje, dotikajo se tudi robotike in reševanja realnih problemov podjetja.

Kot so poudarili organizatorji konference, lahko inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost sodelovanja z gospodarstvom in realnim okoljem ter jih vzpodbujati k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev.

Tako so k sodelovanju na konferenci povabili predstavnike šol in drugih izobraževalnih inštitucij ter gospodarstva. Na konferenci učitelji tehniških šol predstavljajo lastne primere vzpodbujanja inovativnosti pri dijakih, dijaki pa primere svojih zaključnih nalog, ki še posebej odražajo inovativnost ali konkretno povezavo z gospodarstvom oz. bodočimi delodajalci.