Dijaki, že imate “mesečno”?

Ena od “skrbi” ob bližajočem se novem šolskem letu je za mnoge tudi nakup subvencioniranih vozovnic Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

 

Enotna subvencionirana IJPP vozovnica je za upravičence iz 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, pravica do subvencioniranega prevoza v okviru enotne IJPP vozovnice. Vključuje prevoz v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu ter v mestnem linijskem prevozu potnikov, kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet.

Prevoznik Nomago sporoča, da lahko dijaki in dijakinje že oddajo spletno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, v ponedeljek 24.8.2020 pa se prične predprodaja subvencioniranih IJPP vozovnic za dijake za šolsko leto 2020/2021.

Tisti, ki je še nimate, si lahko elektronsko čip kartico IJPP , ki omogoča uporabo enotne IJPP vozovnice za izbrano relacijo, naročite tudi preko spleta.

Vozovnico dobite tudi v Nomagovih poslovnih enotah v Zagorju in Trbovljah, v Hrastniku pa bo to mogoče šele od 1. septembra dalje.

Vozovnico IJPP bodo dijaki tudi v novem šolskem letu lahko uporabljali v mestnem potniškem prometu v Ljubljani, Mariboru in na Jesenicah, na izbrani relaciji od doma do šole pa bodo lahko uporabljali avtobus ali vlak.