»Naše Zasavje skrbi za vaše zdravje, varnost in dobro počutje, spoštovani naši bralci!«

Letošnje serije vročinskih valov je kot kaže konec. Ozračje se je občutno ohladilo in jutranje temperature so le malce nad 10 stopinj Celzija. To pa že počasi nakazuje, da se bo pričela letošnja kurilna sezona.

Kaj pomeni izraz KURILNA SEZONA in od kdaj do kdaj traja?

Začetek kurilne sezone je določen kot prvi dan po treh zaporednih dnevih, ko povprečna dnevna temperatura zraka pade pod 12 °C. Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan kurilne sezone. Kurilna sezona se konča, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri zadnjič v sezoni tri dni zapored večja od 12 °C Tretji dan je konec kurilne sezone, naslednji dan, to je četrti, je že izven kurilne sezone.

Izbira dimnikarja

Dimnikarja, ki ima pridobljeno licenco, je že bilo potrebno izbrati do konca junija.  V primeru, če uporabnik ni izbral dimnikarske družbe do 30. junija 2017, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. To pomeni, da v primeru ne-izbire (uporabnik ni izbral dimnikarske družbe do 30.6.2017) za uporabnika od 1.7.2017 do 30.6.2018 izvaja dimnikarske storitve dosedanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. To pomeni, da ima družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco.

Na katerih napravah se izvajajo dimnikarske storitve

Dimnikarske storitve se v skladu z Uredbo o emisijah iz malih in srednjih kurilnih naprav izvaja v okviru na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah za:

  • kurilne naprave na trdno gorivo do 1 MW (1000 kW),
  • kurilne naprave na kurilno olje do 5 MW (5000 kW),
  • kurilne naprave na plin do 10 MW (10.000 kW).

Prvi, izredni in letni pregled male kurilne naprave

Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, ali so vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo oziroma in predpisi.

Izredni pregled se opravi praviloma po naročilu pristojnega inšpektorja (lahko tudi po naročilu uporabnika) s katerim se opravi enak postopek kot pri novih napravah, le da gre za preverjanje primernosti obstoječih naprav.

Redni letni pregled se opravi periodično zaradi ugotavljanja morebitnih nepravilnosti na obstoječih napravah.

Opravljati je potrebno tudi meritve emisij dimnih plinov, mehansko očistiti dimnik in odstraniti katranske obloge, na katere bodite še posebej pozorni, kajti ravno te obloge, se poleg saj, lahko hitro vžgejo!

vir: jerroenwillems

NE KURITE ODPADKOV IN UPORABLJAJTE LE DOVOLJENO KURIVO, DA NE BOSTE PLAČALI KAZNI!

Posebno pozornost posvetite prezračevanju in dovodu svežega zraka v prostor, kjer je kurilna naprava.