Če se sprašujete, kam gre denar od parkirnin, ki jih je Občina Trbovlje uvedla pod Splošno bolnišnico Trbovlje, si lahko ogledate v novonastali investiciji na Ulici 1. junija, med stavbama Unikredit bank in stavbo izpostave Rdečega križa – enote Trbovlje. Investicijo vredno skoraj 85 tisoč evrov, so na trboveljski občini deloma financirali iz pobranih parkirnin.

V sklopu del, ki so jih opravili, so uredili parkirišče pred stavbo in ga preplastili, uredili odvodnjavanje območja, hkrati pa tudi razširili uvoz na parkirišče, ki bo sedaj lažji in bolj varen. Pod parkiriščem sta bili obnovljeni vsa obstoječa električna napeljava in meteorna kanalizacija. Dela so potekala tudi na delu stavbe – urejena je bila hidroizolacija ter drenaža hiše, izvedel se je priključek fekalne kanalizacije na čistilno napravo, obstoječa greznica ob objektu pa se je ukinila.

Uredili so tudi okolico parkirišča – pešpot med stavbama so tlakovali s fotovoltaičnimi tlakovci, ki pripomorejo k čistejšemu zraku, za lepši izgled pa so na novo zasadili drevesa. Tako je sedaj obnovljen in ozaljšan še en kamenček v mozaiku Trbovelj.