Poslanec SD Matjaž Han je infrastrukturnemu ministrstvu predlagal, da v okviru obnovitvenih del na cesti Zidani Most-Radeče tam namestijo višinske ovire, ki bi tovornim vozilom, težjim od 7,5 tone, preprečevale vožnjo. Na direkciji za infrastrukturo predlogu nasprotujejo.

 

Kot je v poslanski pobudi zapisal Han, so opozorila krajevne skupnosti Zidani Most o veliki intenzivnosti prometa, hrupu, uničenju obcestnih stavb in zmanjšani varnosti “deloma padla na plodna tla”. Za državno cesto G1-5 Zidani Most-Radeče namreč velja splošna omejitev tovornega prometa, zato po tej cesti ne bi smela več voziti tovorna vozila s preseženo maso 7,5 tone. “Žal pa temu ni tako, saj so različna obnovitvena dela na tej cesti in tudi druga delovišča ob njej zaradi odvoza potrebnega gradbenega materiala – razumljivo – zahtevala prevoznost tudi za tovorna vozila in ostale stroje, ki presegajo dovoljeno maso,” navaja Han in še opozarja, da so “izjeme postale pravilo” in da je prepovedi navkljub “splošno sprejemljivo, da se to prepoved krši”. Zato predlaga, da v okviru obnovitvenih del, katerih začetek je predviden za letošnjo jesen, dopolnijo načrt za izvedbo obnove. Želi si namreč, da bi vanj vključili postavitev višinskih ovir, ki bi tovornim vozilom, težjim od 7,5 tone, preprečevale vožnjo po tej cesti.

Na direkciji za infrastrukturo menijo, da bi takšne ovire negativno vplivale na prometno varnost in gospodarstvo. “Višinska omejitev bi pomenila, da bi morala vsa podjetja s sedežem v Celju ali Krškem z vozili, katerih skupna višina presega določeno višino, za pot med regionalnima središčema Celje in Krško uporabljati avtocesto A2 in A1, kar bi njihovo pot podaljšalo za sto kilometrov.” Cesta med Krškim in Celjem je namreč kategorizirana kot glavna cesta prvega reda, ki je po zakonu o cestah državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena. Dodali so tudi, da bi bili obenem bistveno višji tudi stroški za prevoznike višjih vozil ne glede na njihovo skupno maso, kar bi “nedvomno negativno vplivalo na gospodarstvo v regiji”.

Za rekonstrukcijo ceste Zidani Most-Radeče je trenutno sicer v teku javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Če ne bo pritožb, je začetek del, kot navedeno, predviden za letošnjo jesen.