Evropska komisija je nedavno potrdila spremenjena pravila o državni pomoči v kmetijskem sektorju, t. i. pomoč de minimis, po katerih se povečuje najvišji znesek, ki ga nacionalni organi lahko uporabijo za podporo kmetom brez predhodne odobritve Bruslja. Slovenija bo lahko uporabila najvišjo omejitev na upravičenca, torej se bo najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, s 15.000 evrov povečal na 20.000 evrov – ob določenih pogojih pa na 25.000 evrov. Pomoč de minimis se pri nas uporablja predvsem takrat, ko ni drugih možnosti za dodelitev podpore ali ko je treba hitro ukrepati, npr. v kriznih situacijah.

Kot so poudarili v Evropski komisiji, bo ta odločitev članicam EU omogočila, da povečajo podporo kmetom brez izkrivljanja trga, hkrati pa zmanjšala upravno breme za nacionalne organe. Z višjo zgornjo mejo za nacionalno podporo kmetom se bo omogočilo večjo prožnost in učinkovitost, zlasti v času krize in razmerah, v katerih se morajo državni organi hitro odzvati.

Da bi se izognili morebitnemu izkrivljanju konkurence, je za vsako državo EU določen najvišji nacionalni znesek, ki ga ne sme preseči. Nacionalna zgornja meja bo povišana z enega odstotka na 1,25 odstotka letne kmetijske proizvodnje države v istem triletnem obdobju, kar pomeni povečanje nacionalne zgornje meje za 25 odstotkov. Če država za posamezen kmetijski sektor ne porabi več kot 50 odstotkov svoje skupne nacionalne pomoči, lahko pomoč de minimis za posamezno kmetijo nadalje poveča na 25.000 evrov, najvišji nacionalni znesek pa na 1,5 odstotka letne proizvodnje.

Za Slovenijo bo po novem omejitev znašala 15,5 oz. ob določenih pogojih 18,6 milijona evrov, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Od držav, ki se odločijo za najvišjo zgornjo mejo, nova pravila zahtevajo vzpostavitev obveznih centralnih registrov na nacionalni ravni. Slovenija je že po vstopu v EU leta 2004 začela vzpostavljati centralni register pomoči de minimis v kmetijskem sektorju. V Sloveniji se trenutno izvaja 41 različnih shem pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, šest na državni, ostale pa na regionalni ali občinski ravni.

Tako se npr. dodeljuje za pomoč zaradi uveljavitve arbitražne odločitve o meji med Slovenijo in Hrvaško, ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo na kmetiji, kot delno nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve vodovarstvenemu režimu, za odpravljanje zaraščanja na kmetijah ter pomoč v obliki odpisa zakupnine kmetijskih zemljišč zaradi suše v letu 2017.

Na ministrstvu so še poudarili:“Novo ureditev ocenjujemo kot ustrezno. Ker imamo delujoč centralni register pomoči de mininis in ker za noben kmetijski sektor ne porabimo več kot 50 odstotkov skupnega zneska pomoči de minimis, bomo lahko individualno omejitev na upravičenca zvišali na 25.000 evrov, nacionalna omejitev pa bo lahko dosegla do 18,6 milijona evrov kadarkoli v obdobju treh proračunskih let.”

Višje meje bodo začele veljati od 14. marca naprej.