18.02 je bila ura, ko so se zatresla tla.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 2,5 z nadžariščem 10 kilometrov južno od Zagorja ob Savi. 

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in Litije, ter širše tudi na področju Ljubljane, Grosupljega, Ivančne Gorice, Šmartnega pri Litiji, Trebnjega, Žužemberka, Mirne Peči, Novega mesta, Mokronoga, Mirne, Šentruperta, Sevnice, Radeč, Laškega, Celja, Žalca, Prebolda in Braslovč . Po ocenah agencije ARSO intenziteta potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici.